Publiskā apspriešana Kalupē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumu Nr.309 „ Noteikumi par koku ciršanu  ārpus meža” 13. Un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru, sasvērušos, satrupējušu, bojātu, sašķeltu koku, kuri apdraud cilvēku un pieguļošo nekustamo īpašumu drošību, nozāģēšanu.

Objekta adrese: Valsts reģionālais autoceļš P64 Višķi - Nīcgale  posmā km 17.720-17.780 -  8 koki (4 liepas, 4 kļavas).

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Kalupes pagasta pārvaldē attālināti sūtot pa e-pastu parvalde@kalupe.lv vai zvanot uz mājas lapā (www.kalupe.lv) norādītajiem tālruņiem (Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads.) no 2020.gada 25. maija  līdz 2020.gada 12. jūnijam  plkst.10.00.

Nacionālo bruņoto spēku kapelānu apmācības notiks Latgalē