Publiskā apspriešana Dubnā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu, un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumus Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un kapu kopiņas pagasta kapsētās, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Petrānu kapos: 2020. gada 15. aprīlī, plkst. 10.00. Nozāģēšanai paredzēti 6 bērzi un 2 liepas.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Zarānu kapos: 2020. gada 15. aprīlī, plkst. 10.30. Nozāģēšanai paredzētas 9 priedes 2 egles.

Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars Skreivers. Tālr.: 29764639

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2020. gada 20. aprīlim sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē (Tālr.: 65475217).

Aktuālākie jautājumi un atbildes pašvaldībām