Projekta “Politiķis ir tikai cilvēks” noslēguma pasākums

AKTUĀLI

30.oktobrī plkst. 12.00 Zemgales vidusskolā tiks aizvadīts projekta “Politiķis ir tikai cilvēks” noslēdzošais publiskais pasākums.

Pasākums ietvaros notiks debates starp jauniešiem un deputātiem “Mani dzird?!”, jauniešu izstrādāto projektu ideju prezentēšana, kā arī diskusija par jauniešu līdzdalību un piederības sajūtas veicināšanu vietējai kopienai.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Jaunieši aicināti piedalīties konkursā “Pagātnes spēks, šodienas drošībai!”