Projekta “Parki bez robežām – plašāk” noslēgums

AKTUĀLI

Gulbenē 9.novembrī darbnīcā “Meistarnīca” notika pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LVIII-067 “Parki bez robežām – plašāk / Parks without borders – wider”, akronīms PWBwider noslēguma pasākums.

Gulbenes novada pašvaldība kā projekta vadošais partneris, kā arī Preiļu novada pašvaldība un Augšdaugavas novada pašvaldība stāstīja kā tika sasniegti projektā izvirzītie uzdevumi un kādi ir galvenie ieguvumi, īstenojot šo sadarbības projektu.

Visās trijās pašvaldībās tika organizēti parku festivāli, uzstādi informatīvie stendi, izveidoti video par katru no parkiem, kā arī organizētas aktivitātes, lai izglītotu apmeklētājus par apkārtējo vidi un tās ilgtspēju.

Augšdaugavas novadā projekta PWBwider ietvaros tika papildināta zaļā klase Juzefovas parkā, uzstādot vides objektus – spožo skudru, gliemežu ģimeni un parka lasītavu, ko varēja skatīt arī 9.septembrī organizētajā Juzefovas parka festivāls, kas visiem interesentiem nodrošināja plašu pasākuma programmu – izzinošas meistarklases, koncertus, šovus, radošas darbnīcas un performances, noslēgumā arī lāzeršovu. Projekta PWBwider ieviešana radīja iespēju Augšdaugavas novada pašvaldībai iegādāties mobilo skatuvi un apskaņošanas aparatūru brīvdabas pasākumu nodrošināšanai.

Projekta noslēguma pasākumā Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un iepirkumu nodaļas vecākā projektu vadītāja Inga Leone  prezentēja Gulbenes pilsētas parku attīstības virzienus – gan realizētos projektus, gan attīstības ieceres, savukārt Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas ainavu arhitekte Laima Šmite-Ūdre sniedza ieskatu Gulbenes pilsētas parku ainavu plānošanā sasaistē ar vēsturisko attīstību un mūsdienu tendencēm.

Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar “Meistarnīcu” un tās konceptu par dabai draudzīgu uzņēmējdarbību, piedalīties meistarklasē “Saldumu pagatavošana par dabas tēmu no dabīgām izejvielām”. Pasākuma noslēgumā pašvaldību pārstāvji diskutēja par turpmākām sadarbības iespējām un projektu realizēšanu.

Projekta PWBwider kopējais budžets:

197 260,00 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 177 534,00 EUR

Augšdaugavas novada pašvaldības budžets projektā:

Kopējās izmaksas – 61 550,00 EUR

Programmas finansējums – 55 395,00 EUR

Pašvaldības finansējums – 6155,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2023. – 15.11.2023.

Projekta vadošais partneris: Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Latvija, LV – 4401, e-pasts dome@gulbene.lv , tālr. +371 64473229, www.gulbene.lv

Projekts PWBwider tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Lāčplēša kara ordenis par kaujām pie Nīcgales