“Pīlādzī” notiek ēkas energoefektivitātes un sociālo dzīvokļu izveides būvdarbi

AKTUĀLI

Šī gada martā ir uzsākti būvdarbi Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkā, kurā šobrīd vienlaicīgi notiek energoefektivitātes paaugstināšanas, ēkas pārbūves un sociālo dzīvokļu izveides būvdarbi.  Darbu ietvaros paredzēta ēkas siltināšana, proti, ēkas fasādes, cokola, bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa un pilna apkures sistēmas pārbūve, plakano vakuuma saules kolektoru uzstādīšana, kā arī ēkas iekšējie apdares darbi (sienu, grīdu, durvju nomaiņa, pacēlāja ierīkošana, 3. stāva telpu remonts sociālo dzīvokļu ierīkošanai), iekšējo tīklu pārbūve (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroinstalācija, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma).

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2021.gada 18.jūnijam.

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi notiek 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa  “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātēs paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldībās ēkās” projekta Nr.4.2.2.0/17/I/097  “Sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”  ēkā atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 640 814.22 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 824 652,66 eiro, no kurām ERAF finansējums – 466 171,00 eiro jeb 56,53%, Valsts budžeta dotācija sastāda 107542,95 eiro jeb 13,04%, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 250 938,71 eiro, jeb 30,43%. Daugavpils novada pašvaldība, izmantojot Valsts kases aizņēmumu, finansēs projektā paredzētās izmaksas ar projekta realizēšanu saistītajiem izdevumiem 816 161.56 eiro apmērā.

Sociālo dzīvokļu izveides izmaksas 287825.16 eiro apmērā segs no Daugavpils novada domes budžeta līdzekļiem.

Informācija: Projekta vadītāja: Guna Smelcere, tālr.: 65476882, e-pasts: guna.smelcere@dnd.lv Foto: Dainis Bitiņš

Topošiem radiologa asistentiem iespēja pieteikties Daugavpils novada pašvaldības stipendijai