Pieņemts lēmums par ēdināšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs

AKTUĀLI

Ar domes lēmumu apstiprinātas Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs sniegto ēdināšanas pakalpojumu izmaksas.

Palielinājušās ēdināšanas pakalpojumu izmaksas Sventes vidusskolā 1.-4. klasēm – 1,84 eiro dienā, tāpat, sakarā ar mazo skolēnu skaitu, ēdināšanas pakalpojumu izmaksas mainījušās arī Medumu pamatskolā – 1,30 eiro dienā, savukārt pirmsskolas grupā – 1,20 eiro. Savukārt Naujenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” ēdināšanas izmaksa pieaugušas sakarā ar to, ka brokastīs, pusdienās un launagā visiem iestādes bērniem ir vienāda lieluma porcijas.

Skolās ir veikti iepirkumi, un pēc to rezultātiem vērojams produktu cenu paaugstinājums. Ja pērn kāposti maksāja 0,47 centi kilogramā, tad tagad – 0,74 centi, biešu cena no 0,42 centiem pakāpās līdz 0,79 centiem, savukārt kartupeļi no 0,35 centiem līdz 0,84 centiem un sīpoliem – no 0,42 līdz 0,89 centiem. Augļu cenas praktiski nav mainījušās.

Tāpat ar lēmumu noteikts, ka piecgadīgo sešgadīgo pirmsskolas grupu audzēkņi, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, mācību gada laikā no 1. septembra līdz 31. maijam ir atbrīvoti no vecāku maksas par ēdināšanu 1,00 eiro apmērā dienā.

Tāpat mācību gada laikā no 1. septembra līdz 31. maijam no vecāku maksas par ēdināšanu 1,00 eiro apmērā dienā ir atbrīvoti vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu skolēni.

Vel joprojām nav skaidrības, kā būs ar ēdināšanas pakalpojumiem 1.-4. klašu audzēkņiem pēc 1. janvāra. Ja novada pašvaldībai tie būs jādotē 50 % apmērā, tad šim mērķim būs nepieciešami apmēram 60 000 eiro gadā no pašvaldības budžeta. Valsts dotācija tādā variantā sastādīs tikai 50 %. Pašlaik no valsts ēdināšanas pakalpojumu izmaksu segšanai 1.-4. klašu audzēkņiem tiek saņemti 120 000 eiro gadā.

Noslēgušies darbi Kalkūnes pagasta ceļa seguma atjaunošanā