Pieaug sabiedriskās tualetes un pirts izmaksas novadā

AKTUĀLI

28. septembra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē izskatīti jautājumi par Ilūkstes pilsētas sabiedriskās tualetes un dušas maksas pakalpojumu cenrādi, kā arī par Subates pilsētas un Skrudalienas pagasta pirts maksas pakalpojumu cenrādi.

No 1. novembra sabiedriskās tualetes apmeklējums Ilūkstē maksās 35 centus, bet dušas pakalpojumu izmantošana – 3,5 eiro. No samaksas atbrīvoti bērni līdz 10 gadu vecumam. Samaksa par pakalpojumu tiek veikta skaidrā naudā pakalpojuma saņemšanas vietā. Ilūkstes sabiedriskā tualete un dušas telpas atrodas Sporta ielā 7, Ilūkstē, darba laiks katru dienu no plkst. 8.00 līdz 19.00.

Sabiedriskās pirts apmeklējums Subates pilsētā un Skrudalienas pagastā turpmāk maksās 6 eiro. Izmantot pirts pakalpojumus ar 50% atlaidi var iedzīvotāji, kuriem ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, daudzbērnu ģimenes un audžuģimenes, personas ar I un II grupas invaliditāti un pensionāri. Savukārt bērni līdz 14 gadu vecumam pirti var apmeklēt bez maksas.

Subates pirts atrodas Kalna ielā 8, Subatē. Darbojas mēneša 1. un 3. sestdienā: no plkst. 11.00 līdz 14.00 - vīriešiem, plkst. 15.00 līdz 20.00 -    sievietēm.

Skrudalienas pagasta sabiedriskā pirts atrodas Silenes ciemā, Mazā ielā 2, darbojas sestdienās no plkst. 12.00 līdz 21.00.

Biedrība ‘’Sabiedrība par atklātību - Delna’’ viesojās Špoģu vidusskolā