Pie Stendera muzeja stādīs Glika ozolus

AKTUĀLI

30. aprīlī plkst. 12.00 Lašu Mācītājmuižā, (Stendera muzejā) Eglainē notiks Glika ozolu stādīšanas svētbrīdis
par godu Latvijas Reformācijas 500. gadadienai un LELB 100. gadadienas piemiņai. Svētbrīdi vadīs Rēzeknes Sv.Trīsvienības draudzes mācītājs Artis Pētersons.

Atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu, 2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem stādīto ozolu zīlēm.

Šogad jaunie ozoliņi tiek stādīti visā Latvijā gan pie baznīcām un draudžu mājām, gan sadarbībā ar vietējām pašvaldībām – parkos, pie skolām un citās publiskās vietās, lai šī ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds caur Ernsta Glika tulkoto Bībeli.

Novusa turnīrs Subatē