Medumu speciālā pamatskola saņēma dāvinājumu no Dānijas