Pēcpusdiena Līksnas pagasta senioriem un personām ar īpašām vajadzībām “Rudens krāsaino lapu virpulī”

AKTUĀLI

Sarunas par valsts atbalstu plūdu un vētru seku likvidēšanai