Paziņojums par tikšanos ar iedzīvotājiem par atkritumu pārstrādes ieceri Naujenes pagastā

AKTUĀLI

Sakarā ar sabiedrības interesi par paredzētās darbības ieceri “Plastmasas atkritumu, nolietotu riepu un citu gumijas atkritumu pārstrāde” pēc tās ierosinātāja SIA “INNOTEH” iniciatīvas  sabiedrība tiek atkārtoti aicināta uz tikšanos š.g. 5. augustā plkst. 15.00 klātienē Naujenes pamatskolas zālē, Stacijas ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: nekustamais īpašums “Mežāre 2” (kadastrs Nr. 44740040151), c. Pritikina, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5462. Ar dokumentiem par paredzēto darbību var iepazīties SIA “INNOTEH” tīmekļa vietnē innoteh.eu.

Sanāksmē SIA “INNOTEH” speciālisti atbildēs uz jautājumiem un informēs par iecerēto ražošanu ar pirolīzes metodi:

  • atkritumu pārstrādes tehnoloģijas metodes pasaules praksē;
  • pirolīzes tehnoloģijas būtība;
  • atkritumu pārstrādes ar dažādām metodēm rezultātu salīdzinājums;
  • kādus rezultātus šajā jomā sasniedzis SIA “INNOTEH”;
  • kādus materiālus var pārstrādāt ar pirolīzes metodi un ko var iegūt;
  • priekšlikumi, kā sabiedrība var piedalīties ražošanas procesa nekaitīguma kontrolē tehnoloģiju ieviešanas procesā un vēlākā ražošanas procesā.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta neklātienes formā no 2022.gada 1. līdz 20.aprīlim, ar tiešsaistes sanāksmi 12. aprīlī GoogleMeet platformā (pieejas saite tika publicēta mājaslapā innoteh.eu 12. aprīlī plkst. 9.30). Informācija par paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tika publicētā paredzētās darbības ierosinātāja SIA “INNOTEH” tīmekļa vietnē innoteh.eu, Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē augšdaugavasnovads.lv un bezmaksas informatīvajā izdevumā „Augšdaugavas Novada Vēstis” 2022.gada 31.marta numurā. Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas ierosinātājs SIA “INNOTEH” 22.04.2022. ir iesniedzis Vides pārraudzības valsts birojam iesniegumu ietekmes uz vidi novērtējuma programmas saņemšanai.

Konkurss "Creative young entrepreneur"