Pateicības diena Lāču pamatskolā

Izglītība

Jau vairākus gadus 31. maijs Lāču pamatskolā ir diena, kad skola pateicas tiem skolēniem, kuri mācību gada laikā labi un teicami mācījās, piedalījās skolas pasākumos un aktīvi apmeklēja interešu izglītības pulciņu nodarbības, saņēma godalgotās vietas, atzinības vai pateicības konkursos, olimpiādēs, pētnieciskajos darbos. Lai paziņotu par skolas sasniegumiem un pasniegtu Augšdaugavas novada balvas un pateicības rakstus, Lāču pamatskolā viesojās Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aivars Raščevskis.

2021./2022. mācību gadā Lāču pamatskola ieguva Augšdaugavas novada Pateicību par 3. vietu olimpiāžu rezultātu kopvērtējumā un 1. vietu interešu izglītības darbā pamatskolu grupā. Mēs cerējām, ka rezultāts būtu labāks, bet tomēr esam priecīgi par veiksmīgu darbu un labu rezultātu. Šīs godalgotās vietas skola saņēma pateicoties sekojošo skolēnu  nopietnam darbam: Evelīna Koļesnika  (1.vieta latviešu valodas olimpiādē; 1.vieta skolēnu pētnieciskajā darbā; 1.vieta radošo darbu konkursā “Vilhelmam Purvītim 150”); Alīna Ļeonova  (1.vieta latviešu valodas olimpiādē; 2.vieta krievu valodas olimpiādē; atzinība matemātikas olimpiādē; pateicība skolēnu pētnieciskajā darbā); Viktorija Silova (1.vieta skolēnu pētnieciskajā darbā; 2.vieta radošo darbu konkursā “Vilhelmam Purvītim 150”; Valerija Zaiceva (atzinība matemātikas olimpiādē; 1.pakāpe vizuālās mākslas konkursā “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?”; atzinība konkursā “Tatjanas diena 2022”; Ilona Boronenko (atzinība bioloģijas olimpiādē); Aleksandrs Šidlovskis (pateicība skolēnu pētnieciskajā darbā; atzinība “Starptautiskajā informātikas konkursā Bebr[a]s” ); Milana Filatova (1.pakāpe skatuves runas konkursā; pateicība matemātikas olimpiādē); Viktorija Daņilova (pateicība matemātikas olimpiādē; atzinība radošo darbu konkursā “Lāčplēsis 21.gadsimtā; atzinība “Starptautiskajā informātikas konkursā Bebr[a]s”); Oksana Šostaka (diploms 2.kl. skolēnu skaļās lasīšanas konkursā “Lasu ar prieku”’); Rama Margišvili (diploms skolēnu pētnieciskajā darbā); Artjoms Karpečenkovs (1.pakāpe skatuves runas konkursā);  Sofja Koroļkova (valsts laureāte konkursā “Lidice 2022”; 1.pakāpe vizuālās mākslas konkursā “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?”; 1.vieta radošo darbu konkursā “Vilhelmam Purvītim 150”; Alisija Ovčiņņikova  (3.vieta radošo darbu konkursā “Vilhelmam Purvītim 150”); Katrīna Kuļikova (3.vieta Nacionālās Skaļas lasīšanas sacensībā Augšdaugavas novada pusfinālā); Artjoms Žemčugovs (atzinība “Starptautiskajā informātikas konkursā Bebr[a]s” ); Sofija Narbute  (1. pakāpe vizuālās mākslas konkursā “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?”; atzinība “Starptautiskajā informātikas konkursā Bebr[a]s”; pateicība par dalību radošo darbu konkursā “Lāčplēsis 21.gadsimtā); Lana Andrejeva (pateicība Augšdaugavas novada 3. klašu skolēnu kombinētajā olimpiādē); Jevgenija Ivanova (pateicība Augšdaugavas novada 3. klašu skolēnu kombinētajā olimpiādē); Jelizaveta Ivanova (pateicība glītrakstīšanas konkursā “Es jau rakstu!”); Kirils Milaševičs (pateicība glītrakstīšanas konkursā “Es jau rakstu!”); Darja Borovika (atzinība konkursā “Tatjanas diena 2022”); Marija Zaiceva (1.vieta četrcīņā); Zarina Čubreviča (3.vieta bumbas mēšanā); meiteņu komanda ( 3.vieta futbolā); zēnu komanda (3.vietu futbolā).

 Skola sirsnīgi pateicas skolēniem par labi paveiktu darbu, kā arī pedagogiem par atbalstu  labu rezultātu sasniegšanā Mēs esam ļoti pateicīgi tiem pedagogiem, kuri gatavoja skolēnus konkursiem, olimpiādēm un pētnieciskajiem darbiem. Paldies  Zinaīdai Šumskai, Andrim Meškovskim, Annai Karpečenkovai, Nataļjai Laitānei, Annai Koroļkovai, Anastasijai Lukašenokai; Jeļenai Ovčiņņikovai, Jūlijai Semjonovai,  Ivetai Meškovskai, Skaidrītei Kardelei, Annai Kondrašenkovai, Gaļinai Naumuškinai, Inārai Parfjonovai, Violetai Lapinskai, Valdim Kromanām.

 Pateicoties Lāču pamatskolas absolventei Lilijai Ķēniņai no šī mācību gada skolā izveidojās vēl viena skaista un zīmīga tradīcija: „Gada skolēna” apbalvošana. Lai saņemtu “Gada skolēna” titulu un īpašu balvu, skolēniem bija nopietni jāstrādā visu mācību gadu un daudzpusīgi jāparāda sevi un savas spējas. Katrs no nominantiem tika izvērtēts trijās jomās: “Es mācos”, “Mana individualitāte un talanti” un “Es citu vidū”. Rezultātā titulu “Gada skolēns” 1.-3. klašu grupā ieguva 1. klases skolniece Jelizaveta Ivanova; 4.-6. klašu grupā – Valerija Zaiceva un 7. – 9. klašu grupā – Alīna Ļeonova. Mēs esam ļoti pateicīgi mūsu atbalstītājai Lilijai Ķeniņai par brīnišķīgu ideju, par atbalstu un bērnu motivāciju. Novēlām visiem mūsu skolēniem centīgi strādāt visa mācību  gada garumā, lai iegūtu “Gada skolēna” titulu.

 2022.gada 31.maijs Lāču pamatskolā notika mazliet savādāk, nekā agrāk, jo tieši šajā dienā Lāču pamatskolas interešu izglītības dalībnieki “Pulciņu dienas” ietvaros parādīja  gada laikā apgūto. Pasākuma laikā skanēja dziesmas ansambļa un popgrupas izpildījumā, deju kolektīvs  iepriecināja ar deju “Sacensību danči”, teātra pulciņa dalībnieki vadīja svinīgo pasākumu. Augšdaugavas novada interešu izglītības metodiķe Inese Zuģicka veltīja pedagogiem pateicības vārdus, kā arī novēlēja skolēniem turpmāk attīstīt savas spējas un talantus ārpusstundu laikā. 

Pateicības vārdus visai  draudzīgajai skolas saimei veltīja  arī Skolas padomes priekšsēdētāja Oļesja Ņikitina. 31. maija neparastā pasākuma noslēguma daļa tika veltīta devītklasniekiem, jo tieši šajā dienā atskanēja viņu Pēdējais zvans Lāču pamatskolā. Devītklasnieki pateicās skolotājiem un skolas darbiniekiem,  kurus pēc pasākuma skolotāju istabā gaidīja garšīgais kliņģeris.

Lāču pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā J. Ovčiņņikova

Pēdējā diena sākumskolā