Pateicās sociālā darba veicējiem

AKTUĀLI

Jau kopš 1996. gada Latvijā novembra otrajā otrdienā tiek atzīmēta Sociālo darbinieku diena, lai pateiktos sociālā darba veicējiem par pašaizliedzīgo darbu, profesionālismu un sirds siltumu, kas ik dienu tiek nesavtīgi dāvāts citiem cilvēkiem.

“Jūs ieliekat savas zināšanas, savu prātu, domas un laiku, jūs upurējat ar ģimenēm, bērniem un mazbērniem, ieliekat sirds siltumu, lai atrisinātu kādam rūgtuma brīdi. Tikai pateicoties jums, par Augšdaugavas novadu runā tālu un tikai labu” sveicot savus darbiniekus, teica Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova. Viņa atzina, ka pašlaik ir samilzis daudz problēmu, kuru pārvarēšana būs liels izaicinājums gan sociālajam dienestam, gan pašvaldībai, piemēram, deinstitucionalizācijas projekti, kas šogad iet uz beigām un pilnībā gulsies uz pašvaldību pleciem.

Augšdaugavas novada pašvaldības dome priekšsēdētājs Arvīds Kucins pateicās sociālajiem darbiniekiem par darbu, jo īpaši lielo ieguldījumu un operativitāti sakarā ar šā gada augusta vētras seku novēršanas pasākumiem, sniedzot atbalstu novada iedzīvotājiem. “Tas parāda jūsu komandas darbu, ka jūs to spējat. Sociālā dienesta leģions ir stiprākais, kas tādas lietas var izdarīt, top pierādīja arī 7. augusta notikumi. Nebija viegli savākt kopā pagastu vadītājus, apbraukt daudzās saimniecības novadā, bet jūs bijāt klāt kā sekretāri un apskatnieki, visu izdarījāt. Tas uzliek slogu ikdienas darbam,” teica A. Kucins, vēlot ikvienam sapratni ģimenē un no apkārtējiem, prieku un daudz skaistu brīžu, stipru veselību.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienas priekšvakarā pašvaldība pasniedza Pateicības rakstus par godprātīgu darbu, profesionalitāti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā novada iedzīvotājiem divām sociālā dienesta darbiniecēm – sociālā dienesta vecākajai sociālajai darbiniecei Regīnai Gligorei un Dienas aprūpes centra sociālajai darbiniecei Svetlanai Miglānei.

Sociālos darbiniekus viņu profesionālajos svētkos sveica arī Augšdaugavas novada domes deputāts Aleksejs Mackevičs.

Teksts, foto: Inese Minova

Izlasē “Sviests 10” iekļauta Ontona Skrindas teiktā dziesma