Pašvaldības stipendijas tiks piešķirtas diviem topošajiem speciālistiem

AKTUĀLI

Novada domes sēdē pieņemti lēmumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu diviem topošajiem speciālistiem. Stipendiju fonds vairāku gadu garumā sevi pierādījis pozitīvi, savu galveno uzdevumu - veicināt nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Daugavpils novadā, kā arī sekmēt jauniešu atgriešanos, izpildījis pilnā apmērā. Daugavpils novada domes apstiprināto prioritāro profesiju sarakstā šajā mācību gadā ir trīs novada uzņēmēju pieprasītās specialitātes – “inženieris”, “lauksaimniecības speciālists” un “agronoms”.

Pieprasītās specialitātes, kā arī kandidātus stipendijai nosaka un izvērtē Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisija.

Tā stipendiju, uzsākot 2019./2020. mācību gadu, pieņemts piešķirt Latvijas Lauksaimniecības universitātes 2. kursa studentam Jānim Somam, kurš apgūst izglītību saskaņā ar akreditētu izglītības programmu mašīnzinātņu inženiera specialitātē un ir noslēdzis vienošanos ar SIA „Meliors Krauja”.

Stipendija tiks piešķirta arīdzan Rīgas Tehniskās universitātes 1. kursa studentam Aleksandram Vansovičam, kurš apgūst izglītību saskaņā ar akreditētu izglītības programmu mehatronikas inženiera specialitātē un ir noslēdzis vienošanos ar A/S „Latgales bekons”.

Abi stipendiāti atbilst Saistošajos noteikumos Nr. 8. “Pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” noteiktajām prasībām.

Abiem jaunajiem speciālistiem, saskaņā ar vienošanos, jānostrādā pēc studiju pabeigšanas pie uzņēmējiem turpmākos trīs gadus. Stipendijas ieguvējiem pirmajā mācību gadā tiks maksāta stipendija 150 eiro apmērā, otrajā un trešajā studiju gadā – 200 eiro un vēlākajos kursos – pa 250 eiro mēnesī.

Tāpat stipendijas turpinās izmaksāt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes studentei Valērijai Ančevskai, kas pērn noslēdza vienošanos ar zemnieku saimniecību “Ainavas”, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas studiju programmas studentam Alvim Murānam, kas noslēdzis vienošanos ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes studentei Diānai Varslavānei, kas noslēgusi līgumu ar SIA “Latgales Bekons”. Savukārt studentei Annai Kumpiņai apturēta stipendijas izmaksa sakarā ar atrašanos akadēmiskajā atvaļinājumā. Anna Kumpiņa ir  Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas studiju programmas studente, kurai bija noslēgts līgums ar zemnieku saimniecību “Stārķi”.

Daugavpils novada pašvaldības stipendijām katru gadu var pieteikties valsts akreditētās augstākās izglītības programmās jebkurā kursā studējošie. Novada dome nosaka atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes un studējošo skaitu katrā specialitātē, kuriem var tikt piešķirta Stipendija, kā arī norāda Domes apzinātos uzņēmējus, kuriem ir nepieciešami šādi speciālisti. Stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kas apgūst noteikto atbalstāmo specialitāti, sekmīgi apgūst studiju programmu (vidējais vērtējums ne mazāk par 6 ballēm), pēc augstskolas beigšanas apņemas turpmākos trīs gadus nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pie novada uzņēmēja.

Kulinārā meistarklase klimpu, komu un lietuviešu cepelīnu pagatavošanā