Pašvaldība piešķīra stipendiju topošajiem speciālistiem

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība lēmusi finansiāli atbalstīt vēl četrus novada studentus, kuri apgūst novadā pieprasītu speciālistu profesijas.  Novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas mērķis ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un sekmēt studējošo intelektuālo spēju attīstību un tālāk izglītību, kā arī veicināt  nepieciešamo kvalificētu speciālistu piesaisti Augšdaugavas novadā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgi Augšdaugavas novada attīstībai.

Katru gadu tiek aptaujāti novada uzņēmēji un iestāžu vadītāji, lai noskaidrotu, kādi speciālisti tuvākajā laikā būs nepieciešami. Pieteikties stipendiju konkursam var ik gadu laika posmā no 1. jūlija līdz 31. augustam. Lai saņemtu novada pašvaldības stipendiju, pretendentam ir jānoslēdz vienošanās ar potenciālo darba devēju, kurā stipendijas saņēmējs apņemas pēc studijām vismaz 3 gadus nostrādāt novada uzņēmumā vai iestādē. Tāpat stipendijas saņēmējam katru semestri jāapliecina, ka studiju sekmju vidējā aritmētiskā atzīme ir ne mazāka par 6 ballēm.

Šobrīd pašvaldības stipendija ir piešķirta lielākoties medicīnas nozarē studējošiem- ārstam rezidentam, topošajam audiologopēdam, radiogrāferam, medmāsām, sociālajiem rehabilitētajiem. Viens pašvaldības stipendiāts apgūst lauksaimniecības studiju programmu un viens stipendiāts apgūst inženiera specialitāti. Topošie jaunie speciālisti ir noslēguši vienošanos par darbu SIA “Veselības centrā Ilūkste”, SIA “Grīvas poliklīnika”, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, SIA “Dubiki” un A/S “Latgales bekons”.

Aicinām Augšdaugavas novada uzņēmējus un novada iestāžu vadītājus izvērtēt, kādi speciālisti tuvākajos gados būs nepieciešami, kuru piesaistei varētu būt lietderīgi piešķirt pašvaldības stipendiju.

Demenes pusē turpina attīstīties plēsēju parks