Pašvaldība līdzfinansē energoefektivitātes pasākumus

AKTUĀLI

12. martā kārtējā Daugavpils novada domes sēdē deputāti atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (Kalkūnes ielā 20, Kalkūni) īpašniekiem, energoefektivitātes pasākumiem.

Kopējais projekta finansējums sastāda 59 767,97 EUR – no tiem 695,75 EUR energoauditam, 2783 EUR ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei, kā arī 56289,22 EUR jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu.

No kopējā finansējuma pašvaldības līdzfinansējums sastāda 55% jeb 32 875 EUR, no tiem pašvaldība 100% apmērā apmaksā energoaudita pārskata un ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi, savukārt 75% (30 000 EUR) apmērā finansē jumta nomaiņas un bēniņu siltināšanas darbus.

Dzīvokļu īpašnieku finansējums ar gala sienu siltināšanu sastāda 45% jeb 26 892,97 EUR.

Īstenojot projektu paredzamais enerģijas ietaupījums paredzēts 11,85% apmērā (bēniņu siltināšanā) jeb 18,47 kWh/m2/gadā.

Informāciju sagatavoja: Dainis Bitiņš

Zemes vienības izsole