Pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija, pamatojoties uz  2022.gada 26.maija saistošiem noteikumiem Nr.47 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas novadā”, veic decentralizēto  kanalizācijas sistēmu reģistrāciju. 

Vairāk lasiet:

Ebreju kultūras diena Subatē