Pasākums Sveču dienas noskaņās

Kultūra

2. februāra pēcpusdienā Vīgantu ciema bibliotēkā gaiši dega sveces, valdīja liela rosība. Uz pasākumu “Sveču dienas noskaņās” bija atnākuši Vīgantu, apkārtējo ciemu ļaudis un ciemos uzņēma savus tuvākos draugus – Maļinovas pagasta vokālo ansambli “IVUŠKI”. Tika minētas mīklas, stāstīti jautri atgadījumi no dzīves, ticējumi, stāstīts sveces neparastais stāsts. Pasākuma dalībnieki kopā ar vokālā ansambļa dalībniecēm dziedāja dziesmas par svecēm, mīlestību un pavasara tuvošanos.

Februāris ir sveču mēnesis, bet 2. februāris Sveču diena. Kristīgās baznīcas liturģijā Sveču diena tiek saukta par Kunga priekšā stādīšanas jeb prezentācijas dienu, jo tajā atceramies, ka Vissvētākā Jaunava Marija un svētais Jāzeps nesa Bērnu Jēzu uz templi, lai viņu veltītu debesu Tēvam. Sveču dienai ir dažādi nosaukumi – Svecaine, Gromņīca, Grabenīca. Svece simbolizē garīgo gaismu, kas apgaismo cilvēku sirdis. Pasākumā vairākas reizes izskanēja doma, ka sveces liesmiņā pavada cilvēku no tā piedzimšanas līdz pat aiziešanai mūžībā. Dzejnieks Ojārs Vācietis savās dzejas vārsmās teicis:

“Pie sveces
mēs iekrītam savā 
dvēselē un spīdam
no turienes.”          

Pasākumā tika izteikti vēlējumi, lai spožā sveces liesmiņa cilvēkiem rādītu gaišu ceļu, dotu mīlestību un cerību. Noslēgumā pasākuma dalībnieki varēja baudīt Latgalē iecienīto, garšīgo grūbu putru, kliņģeri ar tēju.

Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītājs,
Jānis Belkovskis

Konfekšu “Naujenello” veidošanas darbnīca