Pasaki virtuālu PALDIES

AKTUĀLI

2019./2020. mācību gads ir īpašs attālinātās saziņas un komunicēšanas laiks, tāpēc Daugavpils novada Izglītības pārvaldes mājas lapā ir iespēja pateikt virtuālu paldies. Šo iespēju var izmantot ikviens skolotājs, vecāks, izglītojamais. Lai ir sirsnīgs, skaists un veselīgs šī mācību gada noslēgums!

https://edu.daugavpilsnovads.lv/paldies/

Uz pirti pēc laimes sajūtas