Pārtikas paku sadale ģimenēm Daugavpils novadā

AKTUĀLI

2020. gada 6. aprīlī, sakarā ar izglītojamo attālināto apmācību, Daugavpils novada domes deputāti pieņēma lēmumu veikt Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo izglītojamo ēdināšanu.

Ēdināti tiek 5.- 6. gadīgie, kā arī 1.- 9. klases izglītojamie, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas) izsniedzot pārtikas pakas.

Kopā ar Līksnas pagasta pārvaldes sociālajiem darbiniekiem devāmies vienā no šādiem braucieniem, kuriem šoreiz bija jānogādā pakas kopumā 35 Līksnas pagasta bērniem. ”Pakas vedam divreiz mēnesī. Viena paka jau ir aizgājusi. Tās vecāki sagaidīja ar pārsteigumu. Daudzi bija priecīgā noskaņojumā, tādēļ, ka viņus atceras. Šodien pakas vedam otro reizi,” skaidro Līksnas pagasta sociālā darbiniece Elvīra Vorošena.

Produktu klāsts pakās katru piegādes reizi tiek daļēji mainīts. Nemainīgs paliek tikai tajās esošais produktu uzturvērtības daudzums, kuru skolēniem ir jāsaņem ikdienā. Pakā ietilpst olas, desiņas, putraimu izstrādājumi, milti un persiku pusītes, biezpiens, sviests, skābais krējums, tēja, makaroni, iebiezinātais piens, zirnīši, cukurs, kā arī saldās pārslas.

Piegādes maršrutā satiktās ģimenes uzsver, ka mājās mācīšanās process ir sarežģīts un arī paši bērni vēlas atgriezties skolās, bet kamēr ārkārtējā situācija saglabājas, šāda veida pašvaldības atbalsts ir nepieciešams. Karīna Atgone (4 bērnu māte) dalās ar savu pieredzi: ”Man kā mammai grūti mājās ar viņiem. Pirmais bērns ir otrajā klasē, otrais ies pirmajā klasē, arī vajag ar viņu mācīties, trešo vajag iemācīt burtiņiem, cipariem, un vēl ir ceturtais bērns, mazākais,” piebilstot, ka ar pakām ģimene ir pilnībā apmierināta. ”Atbalsts jau ir ģimenei, protams. Ja sēž mājās, ēdamais aiziet ļoti ātri. Labāk, lai iet skolā, tur ir vienkāršāk,” atzīst 3 bērnu tēvs Aldis Rokjāns.

Sociālie darbinieki strādā sociālā dienesta sagādātajos specializētajos apģērbos un aizsargmaskās, kas ir nepieciešams, lai pasargātu ģimenes un arī pašus darbiniekus no vīrusa izplatības. ”Sanāk tas mums, sociālajiem darbiniekiem, it kā lieks darbs, bet tomēr tā ir arī iespēja apmeklēt cilvēkus mājās šajos grūtajos laikos. Mēs tomēr redzam, vai ģimenei viss ir kārtībā. Iznāk arī ar vecākiem parunāt par kaut ko, sakārtot dažādas lietas. Tomēr mums ir arī dažas augsta riska ģimenes. Vienlaikus tas ir arī apmeklējums,” skaidro Elvīra Vorošena.

Izglītojamo ēdināšanas izmaksas sasniedz 1,42 euro mācību dienā. Pārtikas pakas tiek iepirktas un piegādātas vienu reizi divās nedēļās.

Pieņemtais lēmums darbosies līdz tam brīdim, kad tiks atjaunotas klātienes mācības izglītības iestādēs, bet ne ilgāk, kā līdz mācību gada beigām.

Atgādinām, ka 15. aprīlī Daugavpils novada domes ārkārtas sēdē apstiprināti papildus saistošie noteikumi, kas paredz piešķirt pabalstu krīzes situācijā, ēdināšanas atbalstu bērniem un atbalstu attālinātam mācību procesam. Šo atbalstu var saņemt ģimenes/personas, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Daugavpils novada administratīvajā teritorijā, un, kuras atbilst pabalsta piešķiršanas kritērijiem.

Autors un foto: Dainis Bitiņš

Informācija par atbalsta veidiem. Pieteikšanās atbalstam ārkārtējās situācijas laikā.

Ikdiena vienā no lielākajām novada zemnieku saimniecībām