Par ugunsdrošības pārbaudēm

AKTUĀLI

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izlases kārtībā visā Latvijā līdz šī gada 15.septembrim veiks ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Novadā tiks pārbaudītas 3 stāvu un vairāk stāvu ēkas. Pārbaudes tiks veiktas arī lauku saimniecībās, kurās tiek turēti lauksaimniecības dzīvnieki.

Ugunsdrošības pārbaužu laikā tiks pievērsta uzmanība tam, vai iedzīvotāji zina, un ir iepazīstināti ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ugunsdrošības instrukciju. VUGD pārbaudīs ēkas ugunsaizsardzības sistēmas un to darbspēju, kā arī evakuācijas ceļu atbilstību, piemēram, vai gaiteņos un kāpņu telpās nav novietoti materiāli un priekšmeti, vai durvis uz kāpņu telpām ir brīvi atveramas un tās ir aprīkotas ar pašaizvēršanas mehānismiem, atklāto zonu uz dūmaizsargātām kāpņu telpām iestiklošanu un citus ugunsdrošības pasākumus.

Rit intensīvi ceļu pārbūves darbi Dubnā, Vabolē, Kalupē un Sventē