Par asenizatora pakalpojumu sniegšanu Daugavpils novada teritorijā

AKTUĀLI

Daugavpils novada administratīvajā teritorijā decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst 2019.gada 8.augusta Daugavpils novada domes saistošo noteikumu Nr.39 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils novadā” prasībām un ir reģistrējies Daugavpils novada pašvaldībā.

Vairāk informācijas Daugavpils novada domes mājas lapā sadaļā “Komunālā saimniecība” skatīt: https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/komunala-saimnieciba/asenizatoru-registracija/

Sveču dienas pasākums