Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai novadā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. pantu informē par savu nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

Augšdaugavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022. gada 6. maijam izteikt viedokli, priekšlikumus vai iebildumus saistībā ar aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai. Viedokli, priekšlikumus vai iebildumus var izteikt, sūtot tos uz e-pastu pasts@augsdaugavasnovads.lv vai nosūtot pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401, vai ievietot iesniegumu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) novietotajā speciālajā kastē iesniegumiem. Jautājumu gadījumā vērsties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Juridiskajā nodaļā pa tālr. 65422280 vai 65422233.

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Apbūves tiesību izsole nekustamajam īpašumam “Žubītes”