Papildus pašvaldības pārtikas pakām, ģimenes saņem arī privātuzņēmuma ziedoto pienu

AKTUĀLI

Daugavpils novada pašvaldībā kopš aprīļa sākuma tika realizēta pārtikas paku piegādes programma. Tās piegādāja izglītojamiem, kas tika deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā. No pašvaldības līdzekļiem ēdināti tika piecgadīgie un sešgadīgie, kā arī no pirmās līdz devītās klases izglītojamie, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

”Šodien, ja nemaldos, mēs vedam 13 pakas. Paku saturs ir līdzīgs kā arī citos pagastos: sardeles, krējums, biezpiens, olas, zirņi, mazie ”lācīši” bērniem. Parasti ģimenes ar pakām ir apmierinātas un sūdzību līdz šim nav bijis, ka bērni kaut ko no piegādātā neēstu. Produkti ir veselīgi un šoreiz klāt vedam arī pienu,” skaidro Naujenes pagasta sociālā darbiniece Iveta Rudko.

Pienu Latvijas deviņu lielāko pilsētu un to novadu pašvaldību maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ziedoja piena pārstrādes uzņēmums “Food Union”. Tas tika piegādāts no pirmsskolas vecuma līdz 9. klases vecumā esošiem audzēkņiem.

”Ārkārtējā situācijā jebkuri labas gribas cilvēki un uzņēmēji saprot, ka ģimenēm ar trūcīgo, maznodrošināto vai daudzbērnu statusu iet diezgan smagi gan ar ienākumiem, gan ar darba meklējumiem, jo daudzi to ir zaudējuši. Mūsu novads saņēma vairāk kā 9 000 iepakojumu, kuri tiks dalīti pa ģimenēm. Katram bērnam tiks 13 iepakojumi,” atzīmē Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Daugavpils novadā sastaptās ģimenes pozitīvi novērtē gan pašvaldības, gan privātā uzņēmēja ieguldījumu.

Neskatoties uz to, ka Latvijā situācija ar vīrusa izplatību nav bijusi tik traģiska kā citās pasaules valstīs, un kopumā mūsu valsts veiksmīgi tiek ar to galā, Naujenes pagasta sociālie darbinieki strādā sociālā dienesta sagādātajās aizsargmaskās, kā arī iespēju robežās ievēro visas nepieciešamās prasības. Drošības pasākumus ir nepieciešams turpināt ievērot visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo pilnībā vīruss vēl nav apkarots.

Pārtikas pakas izglītojamajiem piegādāja vienu reizi divās nedēļās. Programma noslēdzas līdz ar mācību gada beigām.

Kapusvētki Daugavpils novada draudžu kapsētās