Palika 5 dienas, lai pieteiktos LIAA Daugavpils biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programmai

Pagastu un pilsētu ziņas

LIAA Daugavpils biznesa inkubators aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas (PINK) programmai, kuras mērķis ir pielāgot produktu vai pakalpojumu tirgus pieprasījumam, apstiprināt biznesa modeļa dzīvotspēju un aprēķināt nepieciešamos finanšu resursus. Pieteikties programmai var no 1. līdz 20. septembrim.

Ko iegūs idejas autors, pievienojoties PINK programmai? Pirmkārt, saņems svarīgu atbalstu savas biznesa idejas un biznesa modeļa pārbaudei un attīstībai biznesa skolas ietvaros. Kā arī dalībniekam tiek dota iespēja apmeklēt dažādus pasākumus, seminārus un individuālas konsultācijas par tematiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību. Otrkārt, idejas autors kļūs par Latvijā lielākās jauno uzņēmēju kopienas dalībnieku. Treškārt, būs iespēja strādāt inkubatora kopstrādes telpās. Pirmsinkubācijas dalībniekiem visas šīs iespējas ir pieejamas bez maksas.

PINK programma ir piemērota biznesa ideju autoriem, kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības sākumā, kad produkts vēl nav pieejams plašam klientu lokam. Programma var būt noderīga arī esošam un veiksmīgam uzņēmumam, kas gribētu pārbaudīt jaunu ideju. Uzsvaru šī programma liek uz uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu un tīklošanos, kā arī dalīšanos ar idejām, pieredzi, kļūdām un padomiem.

LIAA Daugavpils biznesa inkbatorā savas idejas var iesniegt Daugavpils pilsētas, Augšdaugavas, Līvānu, Krāslavas un Preiļu novada iedzīvotāji. Pieteikumu var iesniegt elektroniski caur www.business.gov.lv platformu. Ja ir nepieciešama palīdzība pieteikuma aizpildīšanā, tad var sazināties ar LIAA Daugavpils biznesa komandu: 62401094 vai daugavpils@liaa.gov.lv.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: https://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/par-projektu

Par pirmsinkubācijas programmu: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inkubatori/pirmsinkubacija

Papildu informācija:

Jeļena Dedele
LIAA Daugavpils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Viestura iela 2, Daugavpils
Tālrunis: +371 62401094
Mobilais tālrunis: +371 26287770
E-pasts: daugavpils@liaa.gov.lv
Inkubatori.magneticlatvia.lv

Augšdaugavas novadā streikos 58 pedagogi