Pabeigta Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve

AKTUĀLI

Šī gada 23. maijā SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" un SIA "Energobaltika" parakstīja būvdarbu līgumu projekta „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” id. Nr. 4.3.1.0/17/A/002 ietvaros, pamatojoties uz iepirkuma „Nīcgales ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas pārbūve” id. Nr. NPS 2018/02 rezultātiem. Projekta gaitā tika rekonstruētas esošās siltumtrases daļas, izbūvēti jauni siltumtrases posmi un jauni automātiskie siltummezgli.

Projekta ietvaros veiktā Nīcgales ciema siltumapgādes sistēmas pārbūve iekļāva esošās sistēmas daļēju rekonstrukciju, daļēju jaunu posmu izbūvi un patērētāju siltummezglu rekonstrukciju. Projekta galvenās aktivitātes – siltumtīklu kanālu rakšana, rūpnieciski izolētu cauruļvadu uzstādīšana, siltumtīklu kanālu aizrakšana, seguma virskārtas atjaunošana. Kopējā būvdarbu līgumcena sastādīja 316 362.78 eiro bez PVN, 40% no attiecināmajām izmaksām segtas ar Kohēzijas fonda atbalstu.

Projekta rezultāti ir rekonstruēta siltumtrase 311m garumā un jaunu siltumtrašu posmu izbūve 499 m garumā, nodrošinot efektīvu siltumenerģijas sadali un padevi patērētājiem un paaugstinot siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti. Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus par 213,13 MWh/gadā siltuma tīklu cauruļvados Nīcgales ciemā.

Projektu īstenoja SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, kura no 2. oktobra nodrošina ciemata centralizēto siltumapgādi.

Pašlaik centrālajai apkurei Nīcgalē pieslēgta visa pašvaldības infrastruktūra un divas daudzdzīvokļu mājas. Nīcgalē līdz šim siltumtrase atradās avārijas stāvoklī.

Červonkā norisinājās piektā konference projektā “DaugavAbasMalas"