Pabeigta Bebrenes pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” renovācija

AKTUĀLI

Bebrenes pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš” pabeigti vērienīgi renovācijas darbi, pašvaldībai īstenojot projektu “Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” filiāles Bebrenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Padomju laikos celtā ēka bija morāli novecojusi un atradās sliktā tehniskā stāvoklī. Kādreiz tajā darbojās sešas bērnu grupiņas, bet pašlaik  bērnu skaits ir sarucis un viena grupiņa darbojas ēkas pirmajā stāvā. Otrais stāvs jau ilgāku laiku nebija apdzīvots, jo sliktā jumta seguma dēļ lietus laikā ēkā lija ūdens.

Projekts īstenots ar mērķi paaugstināt ēkas energoefektivitāti un samazināt ēkas ekspluatācijas izdevumus, sekmēt ekoloģiskās situācijas uzlabošanu, vienlaicīgi uzlabojot vides pievilcību. Projekta īstenošana sniedz arī iespēju uzlabot bērnu uzraudzības un izglītības pakalpojumu kvalitāti. Sākotnēji tika veikta projekta ēkas apsekošana, izstrādāts energosertifikāts un izvērtēta situācija, noskaidrojot problēmas, ar ko pašvaldībai jāsaskaras, veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus pašvaldības ēkā. Projekta īstenošanas laikā veikti būvdarbi, kuru rezultātā siltināta ēkas fasāde un cokols, kā arī jumta segum, nomainīti logi un durvis, siltināts pagraba pārsegums, pārbūvētas apkures un ventilācijas sistēmas, rekonstruēta elektrosistēma un nomainīti gaismekļi, kā arī, rūpējoties par vides pieejamību, uzstādīts diagonālais pacēlājs. 

Būvdarbus objektā veica SIA "Defass-D", autoruzraudzību nodrošināja SIA "KPB Projektētājs.lv" un būvuzraudzību SIA "INRI”.

Projekta kopējās izmaksas ir 517 537 eiro, no kuriem 424 815 eiro ERAF finansējums, 22 490 eiro ir valsts budžeta dotācija, bet 52 477 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums.

Augšdaugavas novads Dziesmu un Deju svētku gājienā. Video.