Olimpiskā diena Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Ilūkste

Piektdien, 22.aprīlī visā Latvijā norisinājās tradicionālā “Olimpiskā diena 2022”. Arī mūsu iestādes teritorijā norisinājās Olimpiskā diena. Bērni kopā ar skolotājām un visiem iestādes darbiniekiem pulcējās bērnudārza stadionā, kur pēc sasveicināšanās “Esi sveiks” un vadītājas uzrunas sākām vingrošanu. Visi sportiski un draudzīgi izpildījām vingrojumu kompleksu, kuru šoreiz palīdzēja demonstrēt skolotājas A.Seile, H.Skrimble, V.Kraukle, O.Lapa un vadītāja I.Zviedrāne. Bērnus pārsteidza arī “Mikipele”, kuras lomā šoreiz iejūtās mūsu iestādes strādnieks J.Kantāns. Pēc kopīgas vingrošanas, visi devās apkārt bērnudārzam, lai ar lielu entuziasmu un azartu pieveiktu dažādas šķēršļu joslas, ko iepriekš sagatavoja iestādes skolotājas. Bērniem bija jānotur līdzsvars, jāizlec apkārt konusiem, jāizlien caur tuneli, jānotur līdzsvars un daudz ko citu. Katram bija iespēja parādīt savu veiklību un atjautību, savukārt stadionā jebkurš varēja izkustēties dažādos mūzikas ritmos. Olimpisko aktivitāšu noslēgumā bērniem par aktīvu piedalīšanos sporta aktivitātēs tika pasniegtu diplomi un krāsainas uzlīmes. Olimpiskās dienas pasākums ir kļuvis par gaidītu tradīciju mūsu iestādē, kas bērnus saliedē, māca darboties kopā un atgādina par to cik svarīgas ir fiziskas aktivitātes.

Ilūkstes PII “Zvaniņš” mūzikas skolotāja Ona Lapa

Naujenes tautas bibliotēka publicēja digitālo dzejas krājumu "Augšdaugavas novads dzejā"