Novada pašvaldība atbalsta daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes pasākumus

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes deputāti atbalstīja daudzdzīvokļu mājas Nr.7, Daugavas ielā, Nīcgales pagastā pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Daudzdzīvokļu mājai nepieciešams veikt vienkāršoto renovācijas apliecinājuma kartes izstrādi (2400 EUR), veikt energoaudita pārskata sagatavošanu (429 EUR), kā arī mainīt jumta segumu un bēniņu siltināšanu 25 678 EUR vērtībā.

Pašvaldība no savas puses līdzfinansēs energoaudita izstrādi un termogrāfijas veikšanu (429 EUR), projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu (2400 EUR), un jumta seguma nomaiņu ar bēniņu siltināšanu 21 222 EUR apmērā.

Saskaņā ar daudzdzīvokļu ēkas Daugavas ielā 7, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, 2019.gada energosertifikātu enerģijas ietaupījums pēc jumta seguma nomaiņas ar bēniņu siltināšanu būs 49.90 kWh/m2 gadā jeb 21.42 %.

Kopējais novada domes līdzfinansējums sastāda 24 052 EUR.

Tāpat novada domes deputāti atbalstīja iedzīvotāju pieteikumu energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu mājā Nr.5, ”Lasenbergā”, Tabores pagastā. Dzīvokļu īpašnieki pieteikumā lūdz piešķirt līdzfinansējumu vienkāršotai renovācijas kartes izstrādei (2200 EUR), ēkas energoaudita pārskata sagatavošanai (510 EUR), jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu (30 000 EUR).

Saskaņā ar daudzdzīvokļu ēkas “Lasenberga 5”, Lasenberga, Tabores pagasts, Daugavpils novads, 2020.gada energosertifikātu enerģijas ietaupījums pēc jumta seguma nomaiņas ar bēniņu siltināšanu būs 32.96 kWh/m2 gadā jeb 16.10 %.

Informāciju apkopoja: Dainis Bitiņš

Var pieteikties akcīzes degvielas saņemšanai