Augšdaugavas novada jaunatnei ir savs moto un logo

AKTUĀLI

No 22. februāra līdz 16. martam norisinājās Augšdaugavas novada jaunatnes logo un moto konkurss. Kopumā tika iesniegti 26 darbi no Sventes, Medumu, Kalkūnu, Līksnas, Naujenes, Demenes, Višķu pagastiem un Ilūkstes pilsētas.

Konkursa dalībnieki tika aicināti iesniegt pašu veidotu Augšdaugavas novada jaunatnes logo un moto, ko turpmāk varētu izmantot dažādos informatīvajos materiālos, uz suvenīriem, dāvanām, lai veicinātu darba ar Augšdaugavas novada jauniešiem atpazīstamību vietējā un starptautiskajā mērogā. Iesniegtās idejas bija dažādas un ļoti interesantas. Tās atspoguļoja jaunatnes darbību, sasaisti ar novadu.

Iesniegtos darbus rūpīgi un objektīvi izvērtēja komisija, kuras sastāvā bija Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāte Gunta Okmane,  sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Minova un Augšdaugavas novada kultūras centra māksliniece Olga Gžibovska. Komisijas locekļi augsti novērtēja jauniešu radošumu un fantāziju darbu izstrādē un bija patīkami pārsteigti par tik lielu iesniegto darbu skaitu. Savos darbos jaunieši attēloja pazīstamas vietas un objektus novadā, izmantoja dažādu krāsu salikumus un vizuālās kompozīcijas, kā arī veidoja interesantas idejas logo un moto salikumam.

Izskatot 26 iesniegtās logo idejas, par labāko darbu vērtēšanas komisija atzina Laimas Dārznieces darbu. Otrajā vietā ir Lindas Laizānes darbs, bet 3. vietu ir ieguvis Evelinas Prokofjevas darbs.

Laima Dārzniece stāsta, ka iesniegtais logotips ir tikpat enerģisks un krāšņs kā Augšdaugavas novada jaunatne. Tā pamatā ir Māras līklocis – Augšdaugavas novada simbols. Tas apvieno sevī vairākus elementus, kuri rada asociāciju ar savā starpā vienotiem cilvēkiem, kas, savukārt, uzsver to, cik vienota ir jaunatne mūsu novadā. Elementu krustpunktos rodas jaunas krāsas - arī jaunatne, esot kopā, ir spējīga radīt kaut ko jaunu, unikālu. Par to pašu runā arī moto – “Roku rokā – esam kopā”. Jo tikai kopā var paveikt lielas lietas.

Izsakām pateicību visiem jauniešiem, kuri iesniedza savus darbus konkursam: Jelizavetai Jefimovai, Jeļenai Maslovai, Sintijai Ģipterei, Jeļenai Goršentovai, Līgai Vaiderei, Rūdolfam Lukaševičam, Angelīnai Minkevičai, Izabellai Muštavinskai, Dmitrijam Ivanovam, Maksimam Pastjejevam, Olgai Pankovai, Viktorijai Ivanovai, Anetei Aizbaltei, Natālijai Poļakovai, Katrīnai Zaķei, Antonam Trofimovam!

Roku rokā – esam kopā!

Informāciju sagatavoja Jaunatnes lietu daļas vadītāja Olesja Ņikitina

Taborē notika jauniešu tikšanās