Novada domes vadības tikšanās ar pagastu darbiniekiem un uzņēmējiem

AKTUĀLI

3. martā Vabolē norisinājās Daugavpils novada domes vadības tikšanās ar pagasta darbiniekiem un vietējiem uzņēmējiem. Tikšanās tika rīkota ar mērķi apspriest aktuālākos jautājumus Vaboles pagasta attīstībā un uzklausīt viedokļus par tiem. Daugavpils novada domi pārstāvēja tās priekšsēdētājs Arvīds Kucins, priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis, izpilddirektore Vanda Kezika un tās 1. vietniece Ināra Natarova, Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska, Finanšu nodaļas vadītāja Irēna Timšāne, Attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa, kā arī novada domes deputāts Jānis Belkovskis.

Pagastu pārvaldēm tika dota iespēja pašiem virzīt tās sarunu tēmas, kuras ir aktuālākās un, kurās ir sakrājies visvairāk jautājumu. Šoreiz lielākoties tika runāts par diviem tematiem – Vaboles vidusskolas nākotnes attīstību, kā arī par ”Meža Mackeviču” poligona lokālplānojumu un turpmāko attīstību.

Vaboles vidusskolas liktenis

2019. gadā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Vaboles vidusskolai tika pasniegta ”Lielā Pūce” kā labākai lauku vidusskolai Latvijā. Kā atzīmēja Vaboles vidusskolas direktore Elita Skrupska, tas ir bijis veiksmes stāsts un laba dāvana pagājušā gada novembrī Vaboles vidusskolas atzīmētajai simtgadei. Taču šobrīd ministrija kaļ plānus skolu reformai, kuras rezultātā pēc MK noteikumiem lauku skolām vidusskolnieku skaitam būtu jābūt ne mazākam kā 33 skolēni. Diemžēl, Vaboles skolai vidusskolas posmā skolnieku skaits ir mazāks, un tas nozīmē, ka valsts visticamāk vairs nefinansēs vidusskolas posmu. Šāds attīstības scenārijs nenozīmē skolas beigu sākumu, jo pamatskola tiks saglabāta. Vaboles vidusskola ar labām skolnieku sekmēm apliecina tās mācību procesa kvalitāti, līdz ar ko vidusskolas posma slēgšana būtu nepareizais un nevēlamais scenārijs, tādēļ sanāksmē apsprieda iespējamos variantus vidusskolas posma finansēšanai. Kā viens no variantiem tika minēts finansēt vidusskolas posmu no pašvaldības līdzekļiem, bet par šo iespēju spriest pagaidām ir pāragri. 

Sanāksmē apsprieda arī skolas finansēšanas apjomu, jo valstī pastāvošā skolu finansēšanas kārtība paredz finansējuma apjomu proporcionālu skolēnu skaitam, kas nozīmē, ka skolas ar mazo skolēnu skaitu nevar pilnvērtīgi attīstīties, jo nepietiek līdzekļu materiālai bāzei un skolotāju atalgojumam. Neskatoties uz to, Vaboles vidusskola ir materiāli nodrošināta un ir gatava jaunai kompetenču pieejai izglītībā, kas stāsies spēkā līdz ar jauno mācību gadu.

Viens no lielajiem lauku skolas plusiem, kas varētu pievilināt jaunus skolēnus, ir interešu izglītības nodrošināšana uz vietas. Piemēram, Vaboles skola nodrošina dažādus pulciņus, dziedāšanu, dejošanu un zīmēšanu skolas audzēkņiem, un visi bērni, atrašanās laikā skolā, tiek pieskatīti. Pilsētas reālijās bērnam būtu jāmēro krietns ceļa gabals līdz vēlamajiem interešu pulciņiem. Viens no jautājumiem, kurš interesēja vecākus bija arī vidusskolnieku pārvadāšana uz citām mācību iestādēm, vidusskolas posma slēgšanas gadījumā.

Militārā poligona attīstība 

Saruna par poligonu iesākās ar Ādažu militārā poligona attīstības piemēru, un tā pozitīvo devumu pašvaldībai. Tika minēts, ka tuvumā esošajā bērnudārzā ir palielinājies bērnu skaits. Tāpat pašvaldības teritorijā, pastāvīgi esošā kontingenta dēļ, palielinājies iedzīvotāju skaits, attīstījās viesu māju bizness, jo tajās dzīvo daudzi no karavīriem. Tikšanās laikā cilvēkus interesēja arī darba iespējas ”Meža Mackeviču” poligonā.

 Daugavpils novada domes priekšsēdētājs atzīmēja: ”Iepriekš militārā poligona ”Meža Mackeviči” jautājums ir satricinājis daudzus Daugavpils reģiona iedzīvotājus. Bet, ja runājam par Lūznavu, kur arī notika militārās bāzes attīstība, pirms bāzes atklāšanas bija tikai 2 veikali. Viens taisījās ciet, bet otrs bija strādājis tikai ar vienu pārdevēju. Tagad tur atrodas trīs veikali ar 2 – 3 pārdevējiem katrā.” Arvīds Kucins arī piebilda, ka jau sākotnēji tika izplatīta maldinoša informācija, ka domē tiks izskatīti poligona paplašināšanas jautājumi. Daugavpils novada domē tiek skarts tikai lokālplānojuma jautājums, jo poligona attīstības lēmumus pieņem Aizsardzības ministrija, un šie jautājumi nav Daugavpils novada domes kompetencē.

Lokālplānojuma attīstībā no novada domes puses ir iespējami trīs lēmumu scenāriji. Pirmais – Daugavpils novada dome var atbalstīt esošo lokālplānojumu. Otrais – secināt, ka lokālplānojums nav pilnīgs, un līdz ar ko rosināt tā uzlabošanu. Trešais – noraidīt esošo redakciju. Jāatzīmē, ka pēc jebkura Daugavpils novada domes lēmuma par lokālplānojumu militārajā poligonā ”Meža Mackeviči” armijas vienību mācības turpināsies ierastajā kārtībā.

Diskusijas turpinājumā iedzīvotāji interesējās arī par meliorācijas, trokšņu, pievedceļu jautājumiem, kā arī par administratīvi teritoriālo reformu.  

Autors un foto: Dainis Bitiņš

Noritēja pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss