Novada domes sēde

AKTUĀLI

26. jūlijā plkst. 10.00 notiks kārtējā Daugavpils novada domes sēde. Rīkojums

Turpinās Daugavpils novada un Vitebskas rajona skolu sadarbība