Notiks reģionālie semināri par atbalsta maksājumiem 2023. gadā

AKTUĀLI

2023. gadā Zemkopības ministrija (ZM) sāks īstenot Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu, kas kopumā 2023.-2027. gadā Latvijas laukiem paredz  2,5 miljardus EUR. Lai veicinātu lauksaimnieku izpratni par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem, ZM sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) janvārī, februārī un martā Latvijas reģionos organizēs 23 informatīvos seminārus lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem.

Semināros ZM, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) un LLKC eksperti skaidros atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību un atbildēs uz interesentu jautājumiem. Galvenie jautājumi, par kuriem tiks sniegts skaidrojums, būs tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi; ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts; pārdalošais maksājums; saistītais ienākumu atbalsts; agrovide; ekoshēmas; jaunā VAAD lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma un mēslošanas plāna sagatavošana tajā; laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi; pieteikšanās kārtība LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā; izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā; konsultantu sniegtais atbalsts.

2. martā notiks seminārs Daugavpilī, Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa”.

Semināra darba kārtība

SatursLektors
Reģistrācija 
IevadsLLKC
Tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumiZM
Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts (ISIP), pārdalošais maksājums, saistītais ienākumu atbalstsZM
Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVS)ZM
Par pieteikšanās kārtību EPS, izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā  LAD
Kafijas pauze (Pēc 1,5h no semināra sākuma, ilgums 30 minūtes)
AgrovideZM
Ekoshēmas, t.sk.:ZM
Mēslošanas plāns, tā sagatavošana LIZ pārvaldības sistēmāZM un VAAD
Atbalsta samazinājuma piemērsLAD
VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajāVAAD
LLKC – par konsultantu sniegto atbalstuLLKC
Noslēguma diskusijaLLKC

  Plānotais semināru ilgums 3,5 līdz 4 stundas. 

Martā pēc vietējo LLKC, VAD, LAD darbinieku iniciatīvas tiks  organizēti papildus semināri pagastos, lai atbildētu uz lauksaimnieku jautājumiem, veidotu diskusijas. Šajos semināros piedalīsies LLKC Daugavpils un LAD, VAAD reģionālie pārstāvji.

DatumsLaiksNorises vieta
2.03. Daugavpils
7.03.09.00-12:00Biķernieku pagasts
7.03.13.00-16.00Naujenes pagasts, Lociki
9.03. 09.00-12.00Demenes pagasts
9.03.13.00-16.00Medumu pagasts
14. 03.09.00-12:00Vecsalienas pagasts
14.03.13.00-16.00Tabores pagasts
16.03.09.00-12:00Vaboles pagasts
21.03.09.00-12:00Ilūkste
21.03.13.00-16.00Bebrenes pagasts

Pirms semināriem aicinām iepazīties ar www.laukutikls.lv jau sniegtajiem skaidrojumiem un atbildēm par KLP atbalsta pasākumiem no 2023.gada.

Lauksaimnieki un lauku uzņēmēji interesējošos jautājumus, uz kuriem vēlētos gūt atbildes reģionālajos semināros, var iesūtīt laukutikls@llkc.lv.

Dvietes palienē notika Attīstības komitejas sēde