Notiks mācību seminārs, kas ir veltīts amatniekiem, mājražotājiem un citiem interesentiem

Komunālā saimniecība un ceļi

Daugavpils novada kultūras centrā ”Vārpa”, Dobeles ielā 30, Daugavpilī Valsts Kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programmas projekta ”Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem” ietvaros 2019.gada 4.decembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 notiks  mācību seminārs. Tas ir domāts amatniekiem, mājražotājiem un citiem interesentiem. Semināra nosaukums ir ”Saimnieciskās darbības uzsākšana”. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar individuālo komersantu un pašnodarbināto personu grāmatvedības uzskaites īpatnībām, par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu no saimnieciskās darbības, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mikrouzņēmuma nodokļa uzskaites kārtību, kā arī par darba apmaksas uzskaites veidiem (autoratlīdzības līgums, uzņēmuma līgums, darba līgums). Lektore iepazīstinās ar pamatlīdzekļu uzskaites veidiem, kā arī saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites veikšanu, u.c. jautājumiem. Uz semināru aicināti amatnieki, mājražotāji, kā arī citi interesenti, kas vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību, taču aicināti ir arī tie, kuri jau to dara, ja tiem ir nepieciešamība papildināt zināšanas. Pēc lekcijas notiks individuālās konsultācijas, ja tādas būs nepieciešamas. Seminārs ir bezmaksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta. Kontakti pieteikumiem: terezija.ubele@dnkp.lv, tālr.: 654 35512, 28379611.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās konkursā ”Radošais atlikums” Iecavā