Notiek pieteikšanās Augšdaugavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmai

AKTUĀLI

Augšdaugavas novadā notiek pieteikšanās jauniešu nodarbinātības programmai. Darbs skolēniem tiek nodrošināts laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam. Šogad Augšdaugavas novada pašvaldība apmaksā 188 darbavietas jauniešiem. Pieteikties būs iespējams līdz 20. maijam.  

Uz darbu vasarā var pretendēt deklarētie Augšdaugavas novadā, kā arī tie skolēni vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri nav deklarēti novadā, bet mācās kādā no Augšdaugavas novada vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēm.

Pašvaldība nodrošina finansējumu darba algas apmaksai ne vairāk kā 4 stundām dienā un ne ilgāk, kā 10 darba dienas, ja skolēnam ir 14 – 15 gadi; 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16 – 19 gadi, valstī noteiktās minimālās stundas likmes apmērā.

Pieteikties līdz 12. maijam var arī NVA jaunatnes nodarbinātības programmai.

Parakstītu pieteikumu var iesniegt jebkurā no Augšdaugavas novada pilsētu administrācijām vai pagastu pārvaldēs, centrālajā administrācijā vai elektroniski parakstītu ar e-parakstu uz: pasts@augsdaugavasnovads.lv.

"Melnā kalna" svētki Pilskalnē