Noskaidroti vieglatlētikas čempioni Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

29. maijā Višķu stadionā notika Augšdaugavas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā, kura laikā tika noskaidroti uzvarētāji deviņās disciplīnās sievietēm un vīriešiem, kā arī zviedru stafetē. Tika noskaidroti gan individuālie uzvarētāji visās disciplīnās, gan komandu vērtējumā starp novada pagastu un pilsētu komandām. Čempionātā piedalījās astoņu pagastu komandas un sportisti no Daugavpils. Jāpiebilst, ka neviena novada pilsēta sacensībās netika pārstāvēta.

Medaļu ieguvējas sievietēm:

100m skrējiens

1.vieta Mārīte Vavilova, Višķu pagasts;

2. vieta Valērija Sokolova, Sventes pagasts;

3. vieta Kristīne Gabrāne, Sventes pagasts.

400m skrējiens

1.vieta Elīna Gumarova, Daugavpils;

2. vieta Elīna Kundire, Daugavpils;

3. vieta Anastasija Kisele, Daugavpils.

1500m skrējiens

1.vieta Alberta Zeltiņa, Augšdaugavas novada sporta skola;

2. vieta Anastasija Korņilova, Augšdaugavas novada sporta skola;

3. vieta Karīna Zolnerčika, Vaboles pagasts.

Šķēpa mešana (600g)

1.vieta  Veronika Golovecka, Sventes pagasts;

2.vieta Zlata Pancerko, Laucesas pagasts;

3.vieta Ariana Marcinkeviča, Sventes pagasts.

Augstlēkšana

1.vieta Mārīte Vavilova, Višķu pagasts.

Trīssoļlēkšana

1.vieta Viktorija Popovičeva, Daugavpils;

2.vieta Darija Onisčenko, Augšdaugavas novada Sporta skola.

Tāllēkšana

1.vieta Olga Ignatjeva, Naujenes pagasts;

2.vieta Loreta Zavadska, Kalupes pagasts;

3.vieta Katrīna Andrejeva, Višķu pagasts.

Vesera mešana

1.vieta Adriana Kandu, Višķu pagasts.

Lodes grūšana (4 kg)

1.vieta Adriana Kandu, Višķu pagasts;

2.vieta Airita Meženika, Kalupes pagasts;

3.vieta Veronika Golovecka, Sventes pagasts.

Medaļu ieguvēji vīriešiem:

100m skrējiens

1.vieta Oskars Bārtuls, Daugavpils;

2.vieta Ērika Gusevs; Vaboles pagasts;

3.vieta Jānis Soms; Višķu pagasts.

400m skrējiens

1.vieta Santis Setkovskis, Augšdaugavas novada sporta skola;

2.vieta Deniss Maļuhins, Višķu pagasts;

3.vieta Mareks Meženiks, Kalupes pagasts.

800m skrējiens

1.vieta Kristaps Trofimovs, Augšdaugavas novada Sporta skola;

2.vieta Rinalds Studāns, Augšdaugavas novada Sporta skola;

3.vieta Ingars Cibiņš, Bebrenes pagasts.

3000m skrējiens

1.vieta Santis Setkovskis, Augšdaugavas novada sporta skola;

2.vieta Sergejs Konovalovs, Kalkūnes pagasts;

3.vieta Andrejs Baranovs, Kalupes pagasts.

Šķēpa mešana (800 g)

1.vieta Pāvels Pancerko, Laucesas pagasts;

2.vieta Valentīns Gurjančiks, Višķu pagasts;

3.vieta Armands Rokjāns, Līksnas pagasts.

Augstlēkšana

1.vieta Emīls Kucins, Vaboles pagasts;

2.vieta Armands Rokjāns, Līksnas pagasts;

3.vieta Andris Prekels, Sventes pagasts.

Trīssoļlēkšana

1.vieta Edvīns Hadakovs, Augšdaugavas novada sporta skola;

2.vieta Vilmārs Setarovs, Augšdaugavas novada sporta skola;

3.vieta Juris Novickis, Sventes pagasts.

Tāllēkšana

1.vieta Edvīns Hadakovs, Augšdaugavas novada sporta skola;

2.vieta Ēriks Gusevs, Vaboles pagasts;

3.vieta Vilmārs Setarovs, Augšdaugavas novada sporta skola.

Lodes grūšana (7,25 kg)

1.vieta Matīss Zaķis, Līksnas pagasts;

2.vieta Jānis Rasčevskis, Kalupes pagasts;

3.vieta Austris Skrupskis, Vaboles pagasts.

Zviedru stafete

1.vieta Višķu pagasts;

2.vieta Laucesas pagasts;

3.vieta Sventes pagasts.

Komandu vērtējumā komandas sarindojās sekojošā kārtībā:

1.vieta Sventes pagasts, 237 punkti;

2.vieta Višķu pagasts ,200 punkti;

3.vieta Naujenes pagasts, 171 punkts;

4.vieta Vaboles pagasts, 156 punkti;

5.vieta Kalupes pagasts, 151 punkts;

6. vieta Laucesas pagasts, 89 punkti;

7. vieta Līksnas pagasts, 86 punkti;

8. Kalkūnes pagasts, 46 punkti.

Goda pjedestāls 100 m skrējienā: Ēriks Gusevs (no kreisās), Oskars Bārtuls, Jānis Soms
Goda pjedestāla lodes grūšanā: Jānis Rasčevskis, Matīss Zaķis, Austris Skrupskis
Goda pjedestāls tāllēkšanā sievietēm: Loreta Zavadska, Olga Ignatjeva un Katrīna Andrejeva
Goda pjedestāls augstlēkšanā: Armands Rokjāns, Emīls Kucins (ar dēlu Jēkabu), Andris Prekels
Zviedru stafetes goda pjedestāls: Laucese, Višķi, Svente
Pirmo triju vietu ieguvēji komandu vērtējumā

Teātra izrāde "No saldenās pudeles" Pilskalnes pagastā