Norisinājās pasākums “Mūžam jauni”

Kultūra

Šī gada 06. oktobrī Maļinovas pag. Saieta namā rīkotais pasākums „Mūžam jauni”, aicināja Maļinovas pagasta seniorus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām uz nesteidzīgu kopā sanākšanu.

Savukārt, Augšdaugavas novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova ne tikai sveica seniorus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām, novēlot labu veselību un izturību, atsaucību un dzīvesprieku, iepazīstināja ar sociālā darba jaunumiem, kā arī pasniedza dāvanu – pīrāgus.

Svētku noskaņojumu radīt palīdzēja pasākuma viesi – Alīna Prokofjeva ar ģitāru no Daugavpils KKC, Pāvels Vasiļkovs ar akordeonu, kā arī Sofija Vasiļjeva ar ģitāru un Viktorija Skrinda ar vijoli, audzēkņi no Staņislava Broka mūzikas vidusskolas ar kompozīcijām, kas uzrunāja visus klātesošos.

Apsveikumam pievienojas pagasta pašdarbnieki Zoja Markelova, dzejniece Tamāra Trutjko un saieta nama vokālā interešu grupa „Ivuški” - vadītāja Natālija Davidova.

Visi pasākuma dalībnieki jautri pavadīja laiku, dziedāja, dejoja un atpūtās. Vecāka gadagājuma cilvēki vēl arvien ir aktīvi un enerģiski.

Paldies visiem, kas piedalījās šajā pasākumā.

Saieta nama vadītāja Natālija Davidova

Sadraudzības vakars "Kas? Kur? Kad?"