No 12. maija mīkstināti vairāki ierobežojumi

AKTUĀLI

  Avots: Valsts kanceleja 

Ar ES atbalstu izveidotajā rūpniecības teritorijā Randenē notiek aktīva ražošana