Nekustamo īpašumu izsoles

AKTUĀLI

Līdz 10.06.2022. plkst. 15:00 var iesniegt pieteikumus izsolēm uz dzīvokļiem Višķu tehnikumā (Višķu pagasts, Augšdaugavas novads).

  • 2022.gada 14.jūnijā plkst. 09:30 dzīvokļa īpašumu Nr.1, “1”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4498 900 0318 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 9210/129230 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633. Objekta sākotnējā cena – EUR 3030.00.
    Izsoles noteikumi
  • 2022.gada 14.jūnijā plkst. 10:00 dzīvokļa īpašumu Nr.7, “1”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4498 900 0326 un īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 5340/129230 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4498 005 0633. Objekta sākotnējā cena – EUR 1830.00.
    Izsoles noteikumi
Augšdaugavas novadā veiksmīgi iesākās jauniešu vasaras nodarbinātības programma