Naujenes pūtēji prot spēlēt arī uz velosipēda pumpja

AKTUĀLI

Maija mēnesis Naujenes Mūzikas un mākslas skolai uzsācies ar  skolas pūtēju orķestra spilgtām skaņām.  Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris piedalījās IX Latvijas  izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojumā. Sakarā ar epidemioliģiskiem nosacījumiem, Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestri tika aicināti veikt videoierakstu.

Pūtēju orķestriem  jāatskaņo divi IX Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma skaņdarbi. Naujenes Mūzikas un mākslas skola atskaņoja A.Krūmiņa skaņdarbu ‘’Seši mazi bundzinieki’’  un A.Kloppe ‘’Pumpiņpolku’’, kur solo uz velosipēda pumpīša izpilda Aivis Liģeris.

Šī pasākuma mērķis sekmēt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību, iesaistoties Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā, kā arī motivēt pūtēju orķestru dalībnieku un kolektīvu darbību ierobežotas darbības apstākļos epidemioloģiskās drošības nosacījumu dēļ. 

Šī mēneša priekšā Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim liels pasākums Preiļos, Dziesmu un deju svētku ietvaros. Novēlām orķestram un viņa vadītājam panākumus darbā!

Spēkā stājušies jaunie saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumos