Naujenes pamatskolas skolēni “LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ” Kalupes mežā

Izglītība

Katru gadu AS “Latvijas valsts meži” kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI "Silava" un AS "Latvijas Finieris" aicina Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ! Katru gadu šo iespēju izmanto arī  Naujenes pamatskolas skolēni.

16. septembrī Naujenes pamatskolas 5. un 6. klases skolēni kopā ar dabaszinību skolotāju Ingrīdu BLEIDELI devās “Meža ekspedīcijā” uz Kalupes mežu Augšdaugavas novadā, lai kopā ar meža zinātniekiem:

• saprast, kā dabaszinību stundās iegūtās zināšanas ir izmantot ikdienas dzīvē,
• veicot praktiskus un radošus uzdevumus, apzināties cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu,
• veidot izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm,
• iepazīt mežsaimnieka un biologa profesijas.

Katrs skolēns ekspedīcijas  sākumā saņēma ekspedīcijas darba burtnīcu ar dažādiem uzdevumiem un tad  devās pārgājienā "mežsaimnieku pēdās".  Skolēni LVM darbinieku vadībā darbojās 10 meža izziņas pieturās un uzzināja daudz interesantu faktu par mežu. 

Audzēkņi praktiskajās nodarbībās apguva zināšanas, prasmes un iemaņas par meža audzēšanu, kopšanu, apsaimniekošanu, izmantošanu un saglabāšanu. Mācījās noteikt koka vecumu, augstumu, izvēlējās labākos kokus sēklu ieguvei, iepazinās ar produktiem, ko iegūst no koksnes, jaunaudžu daudzveidīgiem pasargāšanas paņēmieniem no dzīvnieku bojājumiem, meža kopšanas tehniku, cik skāba ir meža augsne, kā ātrāk izaudzēt augstvērtīgu mežu, ka aprēķināt koku skaitu ha un kā noteikt, vai mežs ir veiksmīgi atjaunots, kā uzbūvēt koka tiltu bez naglām un skrūvēm.

Skolēni varēja sevi pārbaudīt radošu, praktisku uzdevumu veikšanā gan individuāli, gan grupās. Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar mežā notiekošajiem procesiem.

Meža ekspedīcijas laikā audzēkņi dabaszinību mācību stundu laikā iegūtās zināšanas praktiski pielietoja dzīvē, nostiprināja un apguva dažādas kompetences, veidoja izpratni par mežu un tā nozīmīgumu. Atsauca atmiņā un praktiski pielietoja arī citos mācību priekšmetos apgūto.

Ekspedīcijas noslēgumā bērni varēja atpūsties piknikā pie ugunskura, baudot līdz paņemto cienastu un  pārrunājot iegūtos iespaidus, novērojumus, pārsteigumus ekspedīcijas laikā.

Diena bija interesanta! Paldies VAS ‘’Latvijas valsts meži’’ komandai par interesanto, inovatīvo dabaszinību stundu mežā!

Ingrīda Bleidele, Naujenes pamatsk. dabaszinību skolotāja

Preses konference 28.09.2022.