Naujenes pamatskolas 8. Naujenes pamatskolas 6. klases skolēnu tiešsaistes nodarbība ‘’Kā efektīvi izmantot enerģiju?’’

Izglītība

22. martā Naujenes pamatskolas 6. klases skolēniem Elektrum Energoefektivitātes centrs piedāvāja piedalīties tiešsaistes nodarbībā ‘’Kā efektīvi izmantot enerģiju?’’, ko vadīja vieslektors Toms Lācis.
Šīs nodarbības laikā bērni atkārtoja savas iegūtās zināšanas dabaszinību stundās par enerģiju, kā izmantot enerģiju, kāpēc jātaupa enerģija.
Skolēni noskatījās video ‘’Kā taupīt enerģiju?’’. Audzēkņiem bija jāsaskata, kā efektīvi izmanto enerģiju; kur enerģija tiek tērēta lieki.
Praktiskā darba ‘’Kas ir izdevīgāk?’’ laikā skolēni salīdzināja kvēlspuldzes un LED spuldzes cenas, jaudu, mācījās aprēķināt, cik elektrības katra spuldze patērē mēnesī, gadā, cik liela naudas summa būs jāmaksā par spuldžu patērēto elektrību mēnesī, gadā. Jāizdara secinājums, kura veida spuldze ir izdevīgāka un kāpēc?
Pusaudži iepazinās ar diagrammu ‘’Elektrības patēriņš’’ Elektrum mobilajā lietotnē. Bija jānoskaidro, cik daudz elektrības dotā ģimene ir patērējusi, kurās dienās elektrības patēriņš ir vislielākais; kāpēc dažās dienās – mazs, kas par to varētu liecināt. Lika skolēniem aizdomāties, kas elektrību patērē mājās pat tad, kad mājās neviena nav. Skolēniem bija jāpiedāvā savas idejas, kā ģimene varētu samazināt elektrības patēriņu.
Nodarbības noslēgumā savas jauniegūtās zināšanas audzēkņi pārbaudīja Quizizz viktorīnā. Tajā bija gan jautājumi ar atbilžu izvēlēm, gan atklātie jautājumi, kuros bija jāizvērtē savi ieguvumi un nodarbība kopumā.

Naujenes Novadpētniecības muzeja piedāvājums 2022. gada tūrisma sezonā