Naujenes pamatskolā izskanējis 9. klases izlaidums

AKTUĀLI

“Neapstājies! Ej!
Tu vēl nezini, cik daudz ceļu ir pasaulei.”
(I. Ziedonis)

Jūnijs ir īpašs ne tikai ar reibinošo peoniju, jasmīnu smaržu un putnu dziesmu skaņām, bet arī ar to, ka tas atnes smeldzīgu un labi padarīta darba sajūtu. Ir pienācis izlaiduma  laiks –  jaunu izvēļu un izaicinājumu laiks. Skaistā, saulainā jūnija dienā visi tika mīļi aicināti uz Naujenes pamatskolu, kur 9.klases skolēni svinēja izlaidumu. 

Izlaidums – tas vienmēr ir satraucoši, prieks par padarīto, gandarījums par audzēkņiem un prieka asaras skolotājiem saņemot ziedus. Šogad 9. klases audzinātāja Inga ČALENKO pavadīja lielajā dzīvē savus 10 audzēkņus.

Svinīgajā pasākumā  skolas direktors Pāvels BROVKINS apsveica visus skolēnus ar viņu sasniegumu – pabeigto mācību gadu un kārtotajiem eksāmeniem. Viņš savā uzrunā atgādināja, ka jaunieši šobrīd ir lielas izvēles priekšā, jābūt atbildīgiem un pārliecinātiem par saviem lēmumiem. Absolventi saņēma skolas Pateicības par labām sekmēm, aktīvu iesaistīšanos ārpusskolas pasākumos, piedalīšanos olimpiādēs un sporta sacensībās. Pateicības tika pasniegtas arī skolēnu vecākiem par iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību. Katrs 9. klases skolēns saņēma arī skolotāju dāvātos ziedus un novēlējumus tālākajam ceļam.

Siltus ceļa vārdus absolventiem veltīja audzinātāja viņu klases audzinātāja Inga ČALENKO un pirmā skolotāja Alita KOKINA.

Absolventi klātesošajiem bija sarūpējuši mīļus vārdus un laba vēlējumus. Pateicības vārdus viņi veltīja saviem skolotājiem, kuri visus šos gadus ir bijuši kopā gan veiksmēs, gan neveiksmēs, mācījuši zināšanas, dzīves gudrības un to, kur rodama patiesā laime. Ar mīļiem apskāvieniem un ziediem tika sveikti vecāki.

Sirsnīga pateicība izskanēja no vecākiem skolas direktoram un pedagogiem, audzinātājām Ingai un Alitai.

Visus klātesošos izlaidumā priecēja skolas vokālā ansambļa „Spurgaliņas”, 3.klases skolēnu Matveja PANOVSKA un Lauras RUŽAS (skolotāja Inna KRALIKA) muzikālie sveicieni. Svinīgo pasākumu vadīja skolas absolvente Sindija VAIKULE.

Ir noslēdzies ļoti īpašs, daudzveidīgs un radošs posms katra absolventa dzīvē. Centralizēto eksāmenu rezultāti zināmi, nu ar gandarījumu varam teikt, ka šajā mācību gadā Naujenes pamatskolu veiksmīgi absolvējuši visi 9. klases audzēkņi. Ar centību un gribasspēku var panākt ļoti daudz.

9. klase – tās ir krustceles. Dažs droši spers soli pāri skolas slieksnim un turpinās izglītību tehnikumā, cits uzsāks mācības 10. klasē. Bet tas jau būs cits stāsts un cita klase…

„Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes,” raksta Zenta Mauriņa, šai atziņai, absolventiem labu vēlot, pievienojamies arī mēs – Naujenes pamatskolas skolotāji.

Paldies sakām mūsu devītajiem par kopā būšanu šos mācību gadus un vēlam “dzīves skaistos brīžus krāt, mazās laimes nosargāt!”

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

“Grupu dzīvokļi Nīcgale” klienti un personāls rūpīgi gatavojās Līgo svētku svinēšanai