Naujenes kultūras centrs aicina uz tikšanos ar meistariem

AKTUĀLI

2020. gada 3., 4. un 5. aprīlī visā Latvijā jau divpadsmito reizi notiks pasākums „Satiec savu meistaru!”. Šogad tajā 252 meistari demonstrēs savas amatu prasmes un gaidīs apmeklētājus vairāk nekā 190 dažādās vietās visā Latvijā. Pasākuma būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par cilvēku, par viņa zināšanām un prasmēm, kas saglabātas un pārmantotas no paaudzes paaudzē.

3. aprīlī no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00 Naujenes kultūras centrā varēs tikties ar meistariem un piedalīties šādās darbnīcās:

  • grīdceliņu aušana stellēs kopā ar biedrību “RAXTU SĒTA”;
  • tradicionālo tautas instrumentu spēle (vijole, cītara, stabule) kopā ar Ingu Zeili un Naujenes kultūras centra folkloras kopu “Rūžeņa”;
  • slāvu kulinārais mantojums kopā ar Tatjanu Šatalovu un Naujenes kultūras centra slāvu tradīciju ansambli “Radenie”;
  • garīgie slāvu dziedājumi kopā ar Tatjanu Čuprovu un Naujenes kultūras centra slāvu tradīciju ansambli “Radenie”;
  • dārza dekoru pinumi no nemizotām klūgām (paraugdemonstrējums) kopā ar amatu meistaru Valdi Grebežu.

Aicinām ikvienu, kam rūp nemateriālā kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un tālāknodošana, nākt, darboties un papildināt savas zināšanas kādā no sfērām.

Informējam, ka pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un/vai fotografēšana no pasākuma rīkotāja un/vai citu tam pilnvaroto personu puses. Apmeklējot pasākumu apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts un, ka iegūtais materiāls var tikt publicēts!

Naujenes kultūras centrs

Muzeja iela 6, Lociki

Tālrunis 654 74268

naujene_kc@inbox.lv

www.satiecsavumeistaru.lv

www.lnkc.gov.lv

 

 

Izskanēja koncerts “Pirmais pavasara zieds”