Nāc nākdama, Mārtiņdiena Lāču pamatskolā

Izglītība

Pēc Saules kalendāra Mārtiņdiena iezīmē viduspunktu starp rudens saulgriežiem Miķeļiem un ziemas saulgriežiem Ziemassvētkiem un tiek svinēta novembra vidū. Arī Lāču pamatskolā šajā dienā 5.-9. klases izglītojamie parādīja savas zināšanas un prasmes, piedaloties dažādās stacijās „Mārtiņdienas detektīvs”, „Mārtiņdienas tests”, „Zini vai mini!”, „Esi vērīgs!”, „Latvju raksti”. Izglītojamie aktīvi iesaistījās aktivitātes, un viņu ceļakarte tika aizpildīta ar saņemtiem punktiem par uzdevumu izpildi. Stacijās izglītojamie sacentās latvju zīmju zīmēšanā, krustvārdu mīklu minēšanā, tautasdziesmu atpazīšana pēc piktogrammām.

Mārtiņdienas priekšvakarā skolas gaiteni piepildīja 1.-4. klašu skolēnu čalas. Pirmklasnieki sacentās varenākā Mārtiņgaiļa zīmēšanā. Lielākie skolēni piedalījās aktivitātēs „Mārtiņdienas tautasdziesmas, ” Mārtiņdienas simboli, mīklas un maskas, „ Mārtiņdienas teksta šifrēšana.”

Visi gan lielie, gan mazie bija gandarīti par paveikto un priecājās par gūtajiem iespaidiem.

Īpašs paldies 8. klases skolēniem par palīdzību staciju organizēšanā!

Lāču pamatskolas skolotājas Ināra Parfjonova, Skaidrīte Kardele

Intelektuālā spēle jauniešiem "Kur ir loģika?"