Miķeļdienas svinības Špoģu vidusskolā

Izglītība

Paldies saku Jumītim
Par labo birumiņu:
Pilnas klētis rudzu, miežu,
Pilnas ķešas sudrabiņa.

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Senatnē Miķeļi tika svinēti trīs dienu garumā, katrā dienā veicot noteiktas rituālas darbības. Mūsdienās Miķeļdiena tiek svinēta 29. septembrī.

Lai svētkus varētu godam nosvinēt Špoģu vidusskolas sākumskolas skolēni jau laicīgi sāka gatavoties Miķeļdienai, aktīvi darbojoties dažādās aktivitātēs.

Nedēļa aizsākās ar aizrautīgo krustvārdu mīklu un burtu režģu minēšanu. Tika izspēlētas spēles- Miķeļdienas loto un atmiņas spēles. Neizpalika arī bez radošajām darbnīcām gatavojot savus Miķeļdienas kronīšus. Tie bija kā atpazīšanas simbols Miķeļdienas gadatirgū.

Arī šogad tika rīkots Miķeļdienas tirdziņš, kurā sākumskolas skolēni bija sarūpējuši ļoti bagātīgu piedāvājumu. Varēja iegādāties gan dārza labumus, gan kūkas, cepumus, vafeles, picas, pīrāgus, sulas un citus gardumus.

Prieks bija mazajiem un lielajiem pircējiem gan arī pašiem tirgotājiem par tik labi padarītu darbu. Gluži kā Miķeļdienā, kad raža jau novākta un katrs var pienācīgi svinēt svētkus.

Paldies skolotājiem un skolēniem par tik aizrautīgu nedēļu! Liels paldies vecākiem un bērniem par sarūpētajiem gardumiem!

Špoģu vidusskolas skolotāja Maija Naidjonova

Laucesas pamatskolas skolēni ceļo ar „Latvijas skolas somu”