Miķeļdienas gadatirgus atskaņas Kalupē

AKTUĀLI

24. septembrī, kad diena un nakts vienādā garumā, godinot dabu, ražu un cilvēkus, Kalupē visi tika aicināti uz Miķeļdienas gadatirgu, līdzi ņemot grozu – pilnu vai tukšu – atkarībā no vajadzībām un iespējām. Pasākumu atklājot, laba vēlējumus gan iepirkties, gan pārdot novēlēja Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis.

Daļu no tirgus laukuma aizņēma grozu izstāde. Bija apskatāmi dažādu formu, materiālu un lielumu grozi, kuru īpašnieces ir Vija Pabērze, Lūcija Kolosovska, Silvija Salceviča, Vikentija Morkāne, Marina Vingre, Jefrosinija Šajevska, Sanita Cirse, Genovefa Mukāne u.c. Izstādē īpašu uzmanību piesaistīja Lilijas Kostjugovas un Veras Kukles grozu noformējums ar rudens veltēm. Miķeļdienas tirgus dalībnieks – “Kristāla kurpītes” īpašnieks Andris Kačkāns, kurš pats apguvis skalu grozu pīšanas arodu, izstādē ieguva jaunas prasmes – metāla grozu pīšanai. Tāpat pasākumā tika godināts izstādē mazākais grozs, kura īpašniece ir Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele. Savā uzrunā pārvaldes vadītāja atzīmēja, ka skalu grozus Kalupē pina Stanislavs Vingris (izstādē bija redzami), bet tagad Vikentija Morkāne tos pin no papīra. I. Ūbele visiem apmeklētājiem vēlēja mājās doties ar grozu, vēlams pilnu!

Īpašu paldies jāsaka konkursa “Saimnieču grozs” –  dalībniecēm: Evitai Rasmanei un Regīnai Baikai par izsmalcinātajiem gardumiem, par augļu un sulas groziem – Vijai Legušai, Monikai Grancovskai, Jeļenai Semjonovai, Inai Mukānei, par medus produktu kārumiņiem – Annai Melnei, par mājas bulciņām rudens noskaņās – Agritai Amoliņai un Ģertrūdei Rasnačei, par maizītēm Ausmai Bikuļčai. Jāatzīmē, ka par sātīgākā un daudzveidīgākā groza īpašnieci atzīta Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, saņemot dāvanu no z/s “Ziediņi”. Baudīt rudens velšu zupu, aicināja saimnieces Vija Kromāne, Elīna Kļaviņa un Elita  Kemzāne.

Gadatirgū grozu pīšanas meistarklasi rādīja Gundars Velviks un Anita Drazdova. Daudzi apmeklētāji iegādājās rokdarbnieču – Ainas Sidarevičas, Anitas Drozdovas un Regīnas Malahovskas rakstainās zeķes.

Ikgadējo gadatirgus dalībnieku – Kalupes mazpulcēnu – galds bija sevišķi bagāts ar dārzeņiem, augļiem, tējām, cepumiem, ziediem, zeķēm. Kalupes pagasta pārvalde izsaka pateicību mazpulcēniem, vecākiem un 132. Kalupes mazpulka vadītājai Inesei Saušai par dalību un ieguldīto darbu!

Pasākuma laikā keramiķis Valdis Pauliņš piedāvāja apskatīt māla trauku tapšanas procesu, tāpat pārdošanai piedāvāja dažādu formu un krāsu keramikas traukus.  Keramiķis pasākuma apmeklētājus iesaistīja podu dauzīšanas aktivitātē.

Ikviens interesents koku un krūmu stādus plašā daudzumā  varēja iegādāties z/s “Ziediņi”. Novērots, ka gadatirgus iecienītākā prece bija Vijas Kudiņas Aglonas maize un “Kazanova” šmakovka!

Lielu interesi gan lieliem, gan maziem izraisīja dīvaino lietu kokgriezuma tapšanas īpašnieks Varis Vilciņš, un šaušana ar lokiem. Arī bērniem bija prieks par piepūšamajām atrakcijām un sejas apgleznošanu visa pasākuma laikā.

Kad bija pirkts un pārdots, dots un ņemts, svērts, mērīts un mainīts, varēja vērot Kalupes amatiermākslas kolektīvus – vīru vokālo ansambli ”Čvartaks”, folkloras kopu “Kolupka”, deju kopu “Leičupe”, kā arī Daugavpils folkloras dziesmu un deju kopu ”Svātra” un deju biedrību “Souldance”.  Ar rotaļām, dziesmām un dejām noslēdzās Miķeļdienas gadatirgus. Cerams, ka ikviens apmeklētājs varēja atrast un iegādāties sev ko noderīgu un gūt prieku no priekšnesumiem un cilvēkiem apkārt! Paldies visiem, kuri piedalījās pasākuma organizēšanā!

Informāciju apkopoja: Inita Ivdra - Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja

Laucesas pamatskola ceļo kopā ar „Skolas somu”