Miķeļdienā Kalupē godināja maizi

Kalupes pagasts

30. septembrī Miķeļdienas gadatirgus Kalupē gan no tuvākas, gan tālākas apkārtnes pulcēja mājražotājus, amatniekus, rokdarbnieces, zemniekus, lauksaimniekus un Kalupes mazpulcēnus. Ikvienam gadatirgus apmeklētājam bija iespēja pagaršot un nopirkt maizi, kūciņas, medu, sierus, gaļas kūpinājumus, stādus, adījumus, koka darinājumus un daudz ko citu. Miķeļdienu svinam visbagātākajā ražas laikā, tādēļ arī gadatirgus mielasta galds šajā dienā bija ēdienu pārpilns.

Gadatirgus pasākumu vadīja Miķeļa sieva (Ilze Sarkane) un Miķelis (Ansis Ataols Bērziņš), uzjautrinot apmeklētājus ar ticējumiem, kas saistīti ar bagātību, laimi un aizsardzību. Tika godināti mazie Miķeļi un Mihaili.

Koncerta programmā skanēja Folkloras kopas “Kolupka” un vīru vokālā ansambļa “Čvartaks” dziesmas par rudeni, maizi un Latgali. Deju kopas ”Leičupe” sievas dejā godināja “Jumi” un ieskandināja rudens saulgriežus. Subates un Dvietes KN līnijdeju kopa “Ritmuss” pasākumam piešķīra adrenalīna sajūtu.

Aglonas Maizes muzeja vadītāja Vija Kudiņa pastāstīja par maizes cepšanas darba rīkiem, aicināja jaunās meitas mīcīt maizi, kult sviestu un dejotājas iesaistīja maizes cepšanas aktivitātē.

Saimniece, kalupiete, Lūcija Kolosovska novada domes pārstāvjiem - Arvīdam Kucinam un Aivaram Raščevskim uzdeva uzdevumu izveidot požogus jeb slotu, kas domāta krāsns slaucīšanai.

Anna Lazdāne pateicās zemniekiem par grūto un atbildīgo darbu, lai mums būtu maize uz galda.

Pie garā saimes galda tika godinātas maizes cepējas – seno tradīciju turpinātājas: Anna Lazdāne, Vija Kudiņa, Ināra Mukāne, Irina Iliška, Valentīna Ivanova, Anita Drozdova, Lūcija Kolosovska, Silvija Baida, Inita Ivdra, Evita Rasmane. Ikvienam apmeklētājam bija iespēja nogaršot cepēju veikumu. Pie maizes degustācijas iederējās Annas Melnes medus, Sarmītes Raščevskas piens, Vijas Kudiņas sviests un Inita Ivdras  brūkleņu ievārījums. Pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele un Leonards Draška visus apmeklētājus cienāja ar Vijas Kukles ceptajām asins desām un alu.

Tāpat gadatirgus apmeklētāji varēja aplūkot izstādi “Senie Maizes cepšanas darba rīki”, kur tika izvietoti V. Kudiņas, L. Kolosovskas, Jāņa Ivdra, Silvijas Baidas un Valentīna Kukļa eksponāti.

Arī gadatirgus jaunākajiem apmeklētājiem bērniem bija iespēja priecāties piepūšamajās atrakcijās (SIA “Agropower”) un iesaistīties ķīmijas šovā (IK Chucha Chucka) .

 Tirgus apmeklētāji cienājās ar rudens zupu, mājās ceptu maizi un tēju.

Kalupes pagasta pārvalde pateicas par atbalstu pasākuma organizēšanā: Andrejam Kalugam, Ģertrūdei Rasnačai, Aivaram Raščevskim, Annai Melnei, Sarmītei Raščevskai, Inārai Mukānei, Vijai Kuklei, z/s Ziediņi, Vijai, Kudiņai, Alfrēdam Kalējam, Jānim Ivdram un Augšdaugavas novada domei.

Paldies visiem par atsaucību un skaistu svētku noskaņu sarūpēšanu sev un citiem!

                                           Informāciju sagatavoja Kalupes kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

Dzīvokļa izsole Nīcgalē