Meklē risinājumus pievedceļu remontam līdz Ilūkstei

AKTUĀLI

Valsts autoceļa P70 posms no Sventes apļa līdz Pilskalnei atrodas kritiskā stāvoklī. Tas ir ilgstoši neremontēts, un rezultātā uz tā izveidojās bedres, nelīdzenumi, izsitumi. Šo ceļu aktīvi izmanto tie, kas dodas uz galvaspilsētu pa otru Daugavas krastu, ka arī vietējie iedzīvotāji, jo minētais ceļa posms savieno ar Ilūksti. Kā atzīmē Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts tas ir apsveicami, ka valsts no savas puses ir apņēmusies šogad izprojektēt un nākamgad izbūvēt minēto ceļa posmu, taču atliek arī neatrisināti jautājumi.

“Ļoti slikti ir tas, ka paliks divi iebraucamie valsts ceļa posmi Ilūkstē. Vienu iebraucamo posmu pilsētas robežās pašvaldība saveda kārtībā jau iepriekš, bet otru savedīs šogad. Taču paliek divi iebraucamie Ilūkstē ceļa posmi starp apvedceļu un pilsētas robežu,” teic Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts.

Pašvaldības ieskatā, veicot valsts ceļa P70 remontdarbus, būtu saprātīgi iekļaut arī divu nelielus ceļa posmus, kas ieved Ilūkstē. Viens no pievedceļiem ir 2 km, bet otrs tikai 500 m garš. Arī šie valsts pārraudzībā esošie mazie pievedceļu posmi ir kritiskā stāvoklī, tādēļ jācīnās par to iekļaušanu “lielo” remontdarbu ietvaros.

V. Aizbalts turpina: “Ļoti labi ir tas, ka ir pieņemts vēsturisko zemju likums. Sēlijas pašvaldību vadītājs aicina Rīgas pilī uz pieņemšanu, kur Ilūkste prezentēs savu ģerboni, bet manuprāt vēl labāk būtu tas, ja mēs valstī atrisinātu arī Sēlijas ikdienas problēmas jeb tehniskās lietas. Šie divi ceļi ir nepieciešami gan Ilūkstes, gan visas Sēlijas iedzīvotājiem.”

Ilūkstes pilsētā šogad izremontēs jau minēto Priežu ielu un Kalna ielu. Kalna iela ir diezgan īsa – tikai 100 m, savukārt Priežu iela ir tranzīta iela, kas savieno pilsētu ar valsts autoceļu.

Ilūkstes pilsētas administrācijas būvvaldes vadītājs Reinis Līcis: “Tāpat ir ieplānots izbūvēt trotuāru Strēlnieku ielā, pagaidām tur norisinās darbs pie būvniecības ieceres dokumentācijas, bet Kalna un Priežu ielai drīz izsludinās iepirkumu būvdarbiem.”Priežu ielai segumu atjaunos divās kārtās, bet Kalna ielā uzklās vienu kārtu, jo tā ir iela ar nelielu satiksmes intensitāti. Iecerētos būvdarbus plāno pabeigt jau šogad.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Valsts ceļu posmi, kas ieved Ilūkstē un atrodas kritiskā stāvoklī. Pašvaldības pozīcija ir, ka šos mazos ceļa posmus varētu iekļaut "lielo" remontdarbu ietvaros:

Lieldienas Subatē