Medumu speciālā pamatskola saņēma dāvinājumu no Dānijas

AKTUĀLI

Kopš pagājušā mācību gada Medumu speciālajā pamatskolā mācās vairāki bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir nepieciešams specializēts ikdienas inventārs un aprīkojums. Lai nodrošinātu kvalitatīvu, ģimenisku dzīves vidi, skola uzsākusi specializētās materiālās bāzes izveidi. Kā vienu no pirmajiem aprīkojumiem skola saņēma jaunās funkcionālās gultas, kas uzlabos gan īpaši aprūpējamo skolēnu funkcionālo stāvokli, gan arī atvieglos aprūpētāju ikdienas darbu. Par to skola pateicas Augšdaugavas novada pašvaldības Sociālajam dienestam un tā vadītājai Annai Jegorovai, kā arī dienesta sadarbības partneriem Dānijā par dāvinājumu Medumu speciālai pamatskolai. Jaunās funkcionālās gultas skolēni izmantot no jauna mācību gada.

Aicinām Augšdaugavas novada jauniešus pieteikties dienas nometnei “Emociju laboratorija”!